SWOT аналіз дає можливість виявлення показників зовнішнього і внутрішнього середовища організації і розділ їх на 4 категорії: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози.

SWOT аналіз

SWOT-аналіз являється відслідковуванням сильних і слабких сторін компанії, можливостей та загроз, які обумовлені навколишнім середовищем і виконується шляхом формування допоміжних матриць. Найпростішу структуру відображення результатів аналізу ми показали в таблиці:

  Можливості Загрози
Сильні сторони СиМ СиЗ
Слабкі сторони СлМ СлЗ

 

Доповненнями до даної таблиці можуть бути допоміжні матриці (до прикладу, матриця БКГ). Інформацію, представлену в допоміжних таблицях можна використати для наповнення основної і використати для узагальнення результатів стратегічного аналізу. Розрізняють матрицю можливостей і матрицю загроз.

Також при виконанні SWOT-аналізу рекомендують складати профіль середовища (таблиця, в якій відмічаються показники середовища, які можуть здійснити, або здійснюють суттєвий вплив на життєдіяльність компанії. Після цього по кожному показнику визначають важливість для галузі, ступінь впливу на компанію, напрямок впливу і здійснюється розрахунок сукупного ступеню впливу по кожному показнику і в цілому. Перелік всіх допоміжних матриць представлений нижче.

Через свою концептуальну простоту, проведення SWOT-аналізу набуло широкого розповсюдження серед управлінців по всьому світу. Через це його також дуже часто використовують неправильно. Для правильного проведення не потрібно заглиблюватися в вивчення розширених баз даних, навіть формальної підготовки не потрібно. Достатньо первинного знайомства зі станом справ на підприємстві і ринку, щоб провести простий аналіз.

Для того щоб уникнути можливих помилок при проведенні аналізу, необхідно користуватися визначеними правилами.

Правила проведення SWOT-аналізу

Визначена сфера аналітики

В компаніях часто проводять загальні аналізи, які характеризуються охопленням всього бізнесу. Скоріш за все результати будуть дуже узагальненими і даремними для управління компанії, яке більше цікавиться можливостями на конкретних ринках чи сегментах ринку. Більшою фокусацією SWOT-аналізу, до прикладу, по відношенню до окремого сегменту, можна виявити найбільш важливі для управлінця сильні і слабкі сторони, можливості і загрози.

Розуміння різниці між елементами матриці

Повинне бути присутнє повне розуміння відмінностей між елементами SWOT: силами, слабостями, можливостями та загрозами. Сильні і слабкі сторони Являються внутрішніми рисами компанії, тому вони їй підконтрольні. Можливості і загрози пов’язані з характеристиками ринкового середовища і не залежать від впливу компанії.

Оцінка зі сторони клієнта

Сильні і слабкі сторони можна рахувати такими тільки в тому випадку, якщо такими їх вважає клієнт. В аналіз включаються тільки найбільш відповідні справі переваги та слабкості. Пам’ятайте, вони повинні відображатись з точки зору покупця, а не менеджера компанії. Наприклад якість можна навивати сильною стороною, якщо тільки покупці рахують так. Крім того, не потрібно включати в аналіз всі сильні і слабкі сторони. Поранжуйте їх і виберіть тільки самі головні з усіх.

Об'єктивність

Потрібна об’єктивність і використання різносторонньої вхідної інформації. Звичайно, не завжди вдається проводити аналіз за результатами різносторонніх маркетингових досліджень, але з іншого боку, не можна доручати проведення аналізу тільки одній людині, оскільки сам аналіз може не бути достатньо глибоким і об’ємним в такому випадку. Краще, якщо для розробки аналізу буде залучена група спеціалістів. Дуже важливо розуміти, що SWOT-аналіз являється не просто перерахунком управлінських підозр. Він повинен якнайбільше базуватися на об’єктивних фактах і інформації з досліджень.

Уникайте двозначних і розлогих заяв

Дуже часто SWOT-аналіз послаблюється саме через те, що в нього включаються такі твердження, які, скоріш за все, нічого не значать для більшості клієнтів. Чим точніші будуть формулювання, тим кориснішими будуть результати аналізу.

cat-img

Категорії