• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Які є внутрішні способи зниження ризику бізнесу

Внутрішні способи зниження ризику - різні, вони будуть доречними в залежності від виду діяльності. Деколи доцільно розподіляти кошти між різними проектами, а деколи  - створювати резерви та страхуватися від непрогнозованих втрат.

Найважливіше значення у зниженні ризиків віддається постійному контролю за виконанням поставлених завдань.  Завдяки йому можливо:

 • оперативно відслідковувати реальну ситуацію відносно ризиків і своєчасно коригувати рішення з врахуванням обставин, що склалися;
 • своєчасно виявляти нові фактори ризиків і приймати управлінські рішення, щодо їх реалізації;
 • аналізувати ризики втрат і порівнювати суми втрат із затратами на відповідні комплекси захисних заходів.

Внутрішні способи зниження ризику:

Диверсифікація

Являє собою комплекс заходів по розсіюванню інвестиційних ризиків. Найчастіше це робиться шляхом збільшення числа постачальників і споживачів, збільшенням чисельності учасників, або збільшенням номенклатури і асортименту продукції, що виробляється підприємством. Але, потрібно врахувати, що зі збільшенням числа учасників, постачальників і клієнтів ростуть організаційні і транспортні витрати, що, звичайно, призводить до зменшення очікуваного прибутку.

Лімітування

Полягає у встановленні верхніх і нижніх обмежень на величину можливого збитку, що веде до зниження ступеня ризику. До прикладу, компаніями використовується лімітування, якщо товар продають в кредит, якщо визначаються суми вкладення капіталу, банківські установи при кредитуванні.

Передбачення небезпек

Захист від факторів ризику полягає в запобіганні або зменшенні збитків від ймовірних небезпек. Наприклад, розробляється комплекс заходів з охорони праці - це один із найефективніших внутрішніх способів зниження ризику.

Страхування

Воно полягає у:

 • майновому страхуванні компанії від стихійних лих (страхові суми доходять до 70-80% вартості майна);
 • страхуванні відвантаженого товару в період його транспортування (в більшості випадків страхова сума дорівнює номінальній вартості товару);
 • додаткові медичні страховки та ін.

Варто не забувати, що зі збільшенням страхових сум суттєво збільшується об’єм затрат. Тому, для кожного конкретного випадку необхідний розрахунок збитків від можливих ризиків, якщо вони не застраховані.

Резервування

Резервування або самострахування полягає в створенні відокремлених фондів з відшкодування збитків та/або визначених запасів за рахунок прибутків чи власних оборотних коштів, що суттєво збільшує витратну частину проекту. Тому резервуванням користуються тільки у випадку, коли страхова сума більша за суму резервування. Це один із найдієвіших способів мінімізації ризиків у випадку неотримання бажаного доходу.

Хеджування

Хеджування полягає в компенсуванні майбутніх ризиків, обумовлених несприятливими для продавця (покупця) змінами ринкових цін на продукцію в порівнянні з тими, які враховувались на момент підписання контракту. Для цього компанія, яка реалізує (закуповує) товар, здійснює одночасне підписання договору про його продаж (закупку) і підписання договору про протилежну дію – закупку (продаж). Таким чином любі коливання в ціні приносять двом сторонам програш по одному контракту і виграш по іншому. В цілому ні один з них не зазнає збитків від підвищення, або пониження цін.

Основні правила ризик-менеджменту

 1. Не слід ризикувати більше, чим це може собі дозволити власник капіталу.
 2. Потрібно наперед думати про наслідки ризику: чим вищі ризики, тим більші затрати на їх подолання.
 3. Не ризикуй великим заради малого.
 4. Позитивне рішення приймають тільки тоді, коли немає сумнівів.
 5. Негативне рішення приймають тоді, коли є хоч тінь сумніву.
 6. Не треба думати, що є тільки одне рішення – можливо треба краще пошукати.
cat-img

Категорії