• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Заходи мінімізації ризиків у випадку неотримання планового доходу

Підприємницькі ризики як вже було згадано, є різними, однак всіх їх можна класифікувати на:

  • ризики неотримання доходів,
  • ризики збільшення витрат,
  • ризики сезонної неплатоспроможності.

Перший ризик – це ситуація у процесі реалізації бізнес-плану, коли організатори планують отримати певну суму доходу, але її не отримують. Коли перевести ці слова на мову фінансів, то це той випадок, коли значення  NPV (чистого приведеного доходу) є від'ємним, або суттєво відрізняється від запланованого.

До чого потрібно готуватися у випадку, якщо планової виручки так і не вдається отримати на початку роботи підприємства?

В кращому випадку – це збільшення періоду окупності проекту. Якщо підприємство не може отримати виручку, яка перевищує поріг обов'язкових витрат протягом достатньо довгого періоду часу – можна говорити про те, що бізнес-ідею дана команда реалізувати не можу, і це відбувається через недооцінку або неправильну оцінку ринку збуту.

Така ситуація може мати декілька проявів.

Три можливі причини недоотримання доходу

Ситуація 1. На початку підприємству вдається реалізувати якусь певну кількість продукції, але в подальшому попит на неї стрімко зменшується. Це стосується товарів, які можуть купуватися один раз на все життя, або з періодичністю один раз на рік чи декілька років. До такого слід відносити одяг, аксесуари, модні речі, попит на яких є в даний момент часу. Однак після того, як підприємство розкрутить продукцію та задовільнить попит усіх зацікавлених осіб – продати товар стає нереально, а бізнес проект в кінцевому варіанті може не окупити себе. Проблема даної бізнес-ідеї – недостатнє дослідження потреби у даному товарі чи продукції. З даної ситуації можна вийти виключно шляхом зміни асортименту або повного перенаправлення бізнесу на випуск іншої продукції.

Ситуація 2. Підприємство отримує дохід, однак його недостатньо для того, щоб задовільнити всі потреби підприємства у витратах на заробітну плату, чи повернення боргів. Тобто фактично виручка не є такою, яка мала би бути відповідно до фінансового плану. У цьому випадку необхідно дослідити рівень інформування потенційних клієнтів про наявність продукції, якщо дана проблема виникла саме по причині недостатнього інформування, то додаткові витрати на маркетингові заходи дозволять підняти виручку від реалізації.

Ситуація 3. Коли через певний період часу на ринку з'являється конкурент, який переманює споживачів. Єдиний спосіб виграти конкурентну боротьбу – це впровадити маркетингові заходи та зменшити ціни на продукцію, що фактично є неможливим завданням, оскільки збільшуючи витрати на рекламу зменшити ціну можна тільки за рахунок зменшення прибутку, який на початках і так закладається на мінімальному рівні.

Заходи мінімізації ризиків - резервування коштів

Ми ідентифікували три причини недоотримання доходу. Перша з них потребує повної перебудови бізнесу, і вона пов'язана із неякісною оцінкою ринку.  Інші дві проблеми потребують терпіння, додаткових витрат та більшої праці задля реалізації поставленої мети. Ці дві причини пов'язані в першу чергу із тим, що дохід не перевищує суми витрат, тобто діяльність не є прибутковою. Однак основне завдання  на даному етапі – працювати на порозі беззбитковості – це основне правило при реалізації бізнес-плану. Можна вважати, що якщо підприємство на початках своєї діяльності не може отримати запланованого відсотку рентабельності, необхідно створити такий резерв коштів, який покрив би недоотримані доходи. Також дуже важливо для себе визначити мінімальний поріг доходів, які підприємство мусить отримати із врахуванням використання резервних коштів. Це дасть можливість зрозуміти, чи має шанс підприємство наблизитися до планових показників. Підприємство самостійно повинно визначити для себе, скільки часу воно дає собі на те, щоб налагодити планові показники збуту. Розумний період – до півроку.

Доцільно створювати резерви самофінансування вже на початку діяльності. Необхідно тільки визначитися із сумою резервів та періоду, протягом якого можна використовувати резервні кошти для того, щоб дати шанс бізнес-ідеї реалізуватися.

cat-img

Категорії