• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Які загальні вимоги до фінансового плану

Фінансовий план подається у вигляді планових звітів балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів на рік, два або три роки.

Завдяки фінансовому плану здійснюється узагальнення всіх розділів і їх представлення в грошовому відображенні. Ціллю фінансового планування є забезпечення збалансованості руху грошових та матеріальних потоків компанії, відображення майбутніх фінансових затрат, джерел їх покриття та очікуваних фінансових результатів.

Вказаний пункт побудови бізнес-плану являється самим важливим і найскладнішим, оскільки саме завдяки ньому можна відповісти на питання про суму отриманого прибутку від грошових та матеріальних засобів, які вкладені в проект.

Розробляючи фінансовий план дотримуються наступних ключових принципів:

  • Достовірності інформації. Бізнес-план практично безперспективний, якщо у інвестора виникне підозра про нестиковку фінансового плану з іншим (одним з ) пунктом планування, або він зможе знайти помилку.
  • Точності розрахунку. Оперативне планування потребує найвищого ступеня точності в проведенні розрахунків, в порівнянні з тактичним і стратегічним плануванням.
  • Варіантності. Розробка фінансового плану вимагає передбачення декількох розвитків подій, до прикладу, песимістичного, оптимістичного і реалістичного. Завдяки цьому вам і, головне, інвестору буде представлена більш повна перспектива розвитку проекту.
  • Неперервності, маневреності та гнучкості. Частіше за все бізнес-плани розробляються на кількарічний період, тому, звичайно, що потрібно буде робити коригування за підсумками певних підперіодів (не рідше 1 разу на рік). Завжди початковий план піддається суттєвому коригуванню, а з набуттям досвіду кількість коригувань і перепланувань зменшується.

Основна документація фінансових звітних планів відповідає трьом основних бухгалтерським формам:

  • Балансовому звітному плану (формі 1), яким відображаються активи за структурою і джерелами їх виникнення.
  • Звітному плану про фінансові результати (формі 2), яким відображається формування прибутків, витрат і фінансових результатів.
  • Звітному плану про рух грошових коштів (формі 4), яким відображаються грошові поступлення і платежі, а також залишок і дефіцит/профіцит грошових коштів.

При цьому порядок підготовки звітів відбувається в такому порядку. На першому етапі готується звіт про фінансові результати – він створюється на основі виробничого плану. На другому етапі формується звіт про рух грошових коштів і на третьому – баланс.

cat-img

Категорії