Перед тим як визначити місію підприємства визначаються основні принципи діяльності, а також встановлюються конкретні цілі щодо бажаних економічних результатів. При формуванні місії важливе значення має соціальний та екологічний аспект, що показує загальний рівень цінностей підприємства.

Місія організації це визначений напрям розвитку підприємства, що фіксується у документальній формі, в якій описується сфера підприємницької діяльності та визначається цільовий ринок, на який буде орієнтуватися підприємство.

Формування місії підприємства необхідне для того, щоб правильно налагодити як внутрішню, так і зовнішню діяльність підприємства.

Всередині підприємства сформована місія дає можливість персоналу чітко розуміти, в якому напрямку потрібно працювати. В таких умовах персонал працює більш злагоджено над реалізацією поточних завдань, оскільки він бачить, що в кінцевому результаті підприємство планує отримати. В цілому ж, сформована місія підприємства дозволяє покращити рівень корпоративної культури на будь-якому підприємстві.

Що стосується зовнішньої сфери, то сформована місія дозволяє чітко працювати над створенням та розвитком іміджу підприємства. Значну роль у формуванні місії відіграє економічне та соціальне значення підприємства для суспільства.

Що таке місія організації

Місія  організації - це коротка і чітка ідея, сформульована для  підприємства. Місія - це менеджмент підприємства, що націлений на те, щоб здійснити основну ідею підприємства.  Визначена місія дає відповіді на запитання, чим підприємство зараз повинно займатися і чим воно буде займатися в процесі свого розвитку.

Формулювання місії не може бути багатослівним. Це повинна бути чітка та лаконічна ідея, що дозволяє дати відповідь на ряд запитань:

 1. ким на даний момент є підприємство;
 2. для чого створюється організація;
 3. чим займається організація і для кого вона працює;
 4. які дії виконуються для того, щоб досягнути поставлених цілей;
 5. де знаходиться підприємство в географічному просторі;
 6. чим підприємство відрізняється від інших.

Зміст місії підприємства визначає

 • опис продукції, що виробляються на підприємстві (це можуть бути товари, послуги або сервіси);
 • характеристика ринку, на якому працює підприємство;
 • використання технологій для того, щоб створити продукт або сервіс;
 • визначення основної філософської позиції організації. Тут зазначаються базові цінності, що є найважливішими з усіх, включаючи отримання матеріальних благ;
 • внутрішня концепція,  де описується власне розуміння значимості підприємства, відзначаються основні джерела отримання ресурсів, а також визначаються слабкі та сильні сторони діяльності;
 • імідж підприємства показує загальний стиль,  економічну та соціальну складову підприємства та його місце в соціумі. Імідж дає можливість сформувати загальний опис того, яким бачать партнери, покупці, споживачі та суспільство в цілому підприємство.

Склад місії

 • визначається загальне призначення підприємства, для чого воно створюється і який відсоток ринку буде охоплювати;
 • визначаються конкурентні переваги, вказуються нові напрями задоволення попиту на ринку;

Основні фактори впливу на формування місії підприємства

 • історія компанії, в процесі якої сформувалася поведінка та стиль;
 • стиль поведінки підприємства як спосіб взаємодії власників бізнесу із навколишнім середовищем;
 • стан ринкового та макроекономічного середовища, в якому працює підприємство;
 • ресурси, що використовуються для досягнення поставлених цілей;
 • основні риси, що виділяють підприємство серед інших, що знаходяться на ринку.

В процесі формування місії підприємства створюються цілі, що допоможуть поетапно прийти до поставленої мети.

Основні цілі

 • в процесі формування місії створюється загальна картина про підприємство для зовнішніх користувачів, які готові інвестувати чи співпрацювати із бізнесом;
 • визначаються фактори, що сприятимуть зміцненню та розвитку іміджу на підприємстві;
 • створюються можливості всередині організації, які забезпечують формування командного духу та праці для досягнення однієї мети;
 • створення можливостей для організації більш дієвої системи менеджменту організації.

Отже,  визначившись із місією підприємства, організатори бізнесу матимуть загальний план дій для досягнення поставлених цілей.

Читайте також: Як визначити цілі підприємства

Якщо місія формується чітко, це дозволяє ставити чіткі завдання, що в кінцевому результаті позитивно відображається на діловому іміджі підприємства. Така чітка позиція позитивно вплине на вирішення питань із організації реклами, із просування підприємства на ринку, із налагодження співпраці з місцевими органами влади.

В процесі побудови місії потрібно враховувати певні чинники.

Запитання, що визначають фактори впливу на формування місії

 1. хто є основним клієнтом продукції, що виробляє підприємство ?
 2. які товари планується постачати на ринок?
 3. яким чином підприємство планує проводити конкурентну боротьбу;
 4. якими є економічні цілі підприємства?
 5. якими є цінності підприємства, та визначення найбільш бажаних із них ?
 6. якими будуть якісні характеристики підприємства та його продукції, що визначатимуть конкурентні  переваги підприємства.

Розглянемо декілька прикладів місії найвідоміших підприємств світу.

Місія підприємства: приклад

Моторола - належне служіння інтересам людей та надання їм недорогих якісних товарів, що дозволяє підприємству отримувати прибуток, який використовуватиметься для постійного розвитку.

Самсунг - головне завдання - отримання прибутку, допомагаючи спростити життя споживачів. Для досягнення мети створюються товари та надаються послуги, що є конкурентоздатними на ринку та мають високу якість. Головна складова успіху - це використання людських знань та нових технологій у виробництві.

Місія компанії Рошен - лідерство у виробничій галузі та задоволення потреб споживачів у якісних солодощах на вітчизняному ринку. Основні цілі: збільшення прибутку  за рахунок вдосконалення рекламних стратегій, зменшення виробничих витрат, виходу на міжнародні ринки, покращення ділової репутації, зменшення ризиків підприємства, що пов'язані із транспортуванням.

Питання етики

Етика управлінців та їх моральність дозволяє в ідеалі формувати вищі вимоги до поведінки співробітників підприємства та їх ставлення до клієнтів. Етичні цінності передаються від управлінців до виконавців.

Насамперед - це такі якості, що дозволяють отримувати переваги серед більшості конкурентів. До них слід віднести чесність, відмова від обману, вміння працювати в команді, планування інтересів підприємства для вирішення єдиних ідей.

Місія підприємства визначається цінностями.

6 видів цінностей, на які орієнтується підприємство:

 1. істина, знання та раціональне мислення;
 2. практичність, корисність та накопичення багатства;
 3. визнання та влада;
 4. хороші стосунки, прихильність та доброзичливість;
 5. гармонія,  форма;
 6. злагода зі всесвітом.

Кожен вид організації виділяє свої цінності. Зокрема для релігійних організацій більш підходять цінності, що пов'язані із гармонією. Однак до них можна звертатися і виробникам екологічної продукції.  Що стосується соціальних стосунків - то це цінності для професій та сервісів, що пов'язані із комунікацією: психологія, менеджмент, освіта та ін.

Бачення цінностей є особливою передумовою зростання компанії, оскільки саме ці ідеї формують стратегію розвитку підприємства. Корпоративне бачення дозволяє показати, до чого підприємство прагне, з ким планує працювати в подальшому. Бачення підприємства формується у документі. В ньому зазначаються:

 • аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • якості та конкурентні переваги;
 • взаємини із споживачами;
 • організація внутрішніх процесів на підприємстві;
 • опис товарів та послуг;
 • організація навчання та розвитку.

При створенні бачення підприємства необхідно вирішити, що саме потрібно показати такого, зі всього, що потрібне людям. Необхідно сфокусувати ці цілі на стратегічні переваги. Бачення повинно бути простим для того, щоб його підтримувала максимальна кількість людей.

cat-img

Категорії