Для створення середньострокових планів використовують різні види тактичного планування. Воно розробляється у відповідності до об'єктів тактичних планів.

Об'єкти тактичних планів

Об’єктом тактичного планування бувають майстерні, ділянки, підприємства в цілому, тому самі плани розглядаються як базис для управлінських директив про рівні фінансування різноманітних господарювань з зовнішніх і внутрішніх джерел, забезпечують наявність постійного оперативного моніторингу за фінансового стану компанії.
Призначенням тактичних планів є відповідь на запитання як, де, коли необхідне використання фінансових ресурсів для забезпечення переведення на вищий рівень загальної динаміки розвитку компанії.

Підсумковий документ в тактичному фінансовому плануванні – основний тактичний план, який представляється у вигляді сукупності трьох планів:
- плану доходів і витрат;
- плану руху грошових коштів;
- розрахункового (прогнозного) балансу.

Перелічені фінансові документи дають можливість прогнозування ефективної фінансової діяльності (1 документ), поточної платоспроможності (2 документ), і фінансової стійкості (3 документ).

Методика розробки основного тактичного плану залежить від спрямування процесу планування (знизу наверх чи навпаки). Для ефективної розробки менеджерських директив доцільно використовувати зустрічне планування. Зверху здійснюється подача нормативів основної динаміки і пропорцій (стратегічних параметрів), а знизу – плани окремих типів господарювань. Якщо відштовхуватись від методики зустрічного планування, основний тактичний план буде складатися з трьох планів, перерахованих раніше і набору операційних, а також допоміжних планів.

Складові генерального тактичного плану:

1. Основні плани:
- доходів і витрат;
- руху грошових коштів;
- розрахунковий баланс.

2. Операційні тактичні плани:
- обсягів реалізації;
- запасів готового товару;
- виробничий план:
а) план виробничих потужностей;
б) план матеріальних витрат;
в) план прямих витрат праці;
г) план прямих операційних витрат;
д) бюджет накладних (загальновиробничих) витрат
- управлінських витрат;
- комерційних витрат;

3. Допоміжні тактичні плани:
- план капітальних (початкових) витрат;
- кредитний (інвестиційний) план.

Інструменти тактичного планування

Основні інструменти процесу внутрішнього планування – це окремі плани, які надаються всіма структурними підрозділами чи відділами сучасних промислових підприємств, але в підсумку вони формують єдину процедуру загального планування в компанії:

  1. План реалізації, який встановлюють на декілька років згідно з кількістю потрібної продукції на ринку (згідно опитування) в зрізі різноманітних ринкових сегментів і ринків.
  2. План впровадження виробничих потужностей.
  3. План матеріально-технічного постачання;
  4. План інвестиційної політики;
  5. План ресурсних запасів;
  6. Фінансовий план;
  7. План ліквідності;
  8. Плановий баланс, який являється порівнянням економіко-фінансового стану підприємства і його зобов’язань;
  9. План результатів, в якому містяться розрахункові дані, які являються відображенням різноманітних видів ймовірних результатів: Економічних, фінансових, виробничих, трудових, соціальних, екологічних тощо;

Сутність тактичного фінансового планування в одночасному плануванні прибутків і руху капіталу, особливо грошових коштів. Наочно цей процес виражається в вигляді схеми процедури планування грошових коштів.

Таким чином, оптимальна форма тактичного планування, яка адекватно відображає сутність даного процесу, являється бюджетом.

cat-img

Категорії