• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Як відбувається прогнозування прибутку від інвестицій

Прогнозування прибутку від інвестицій відбувається шляхом стандартного методу, який полягає в послідовному відніманні від доходів, що отримані у результаті інвестицій всіх витрат, що з ними пов'язані.

Дуже легко розрахувати прибуток від інвестицій в розвиток нового проекту, оскільки весь дохід, отриманий підприємством можна вважати доходом від інвестицій. Однак, що робити коли необхідно визначити прибуток від інвестування в обладнання?

Як знайти прибуток від інвестицій на діючому підприємстві?

Найпростіше спрогнозувати рівень витрат інвестиційної діяльності. По-перше, їх складає вартість самого обладнання, що купується, а по-друге, розраховують всі витрати, які використовуються для виробництва нової продукції: витрати на оплату праці, матеріальні витрати, непрямі витрати. Значно складніше у всьому потоці доходів виявити саме ті, які отримані за допомогою нового обладнання. Прогнозування в такому випадку відбувається з використанням експертних методів, оскільки статистичні будуть недоречними.

Інвестиційні витрати включають

  • витрати для закупки сировинної бази, матеріалів, деталей, що повинні бути закупленими, а також напівфабрикатів
  • заробітну плату основного робітничого персоналу,
  • витрати на електроенергію і паливо,
  • амортизаційні витрати,
  • витрати на адміністрування, витрати на реалізацію і оподаткування.

Особливу увагу необхідно звернути на податки, які являються незмінними, незалежно від типу виробництва – вони є постійними витратами підприємства. Всі податкові виплати умовно поділяються на три групи: податкові виплати, які є частиною собівартості (оподаткування заробітної плати), податкові виплати, що є частиною ціни (ПДВ) і податок на прибуток. Найбільш динамічно відбувається зміна податків, які включені в собівартість продукту.

Зарубіжна практика

Основним показником, що необхідно визначити в процесі визначення рентабельності інвестицій, є EBDIT, з англійської Earnings Before Depreciation, Interest & Taxes (прибуток до амортизації, відсотків та податків). Даний показник у вітчизняній практиці рідко використовується, оскільки оцінка ефективності діяльності підприємства проводиться за фінансовим результатом – чистий прибутком. Однак фактично EBDIT є показником грошового потоку, оскільки він не включає негрошові витрати підприємства на амортизацію.

Оскільки оцінка кінцевої ефективності інвестиційного проекту проводиться шляхом порівняння грошових потоків (а не прибутку) з початковим обсягом інвестицій, важливо визначати не прибуток, а чистий грошовий потік і в тому числі грошовий потік операційної діяльності.

Період прогнозування

Розробляючи інвестиційний проект необхідно розраховувати прогнозовані дані першого року з розбивкою помісячно, другого – поквартально, а всі останні роки розраховуються згідно з підсумковими річними показниками.

cat-img

Категорії