Цілі тактичного планування визначені колом задач, необхідних вирішення компанією для здійснення ефективного господарювання.

Завдання тактичного планування

 1. Виявлення резервів і ресурсної бази, якими досягаються ефективні кінцеві результати з використанням для цього фінансово-кредитних механізмів.
 2. Встановлення оптимальних і економічно доцільних фінансових довгострокових норм і нормативів по оборотним коштам і факторам їх формування, створенню і вжитку прибутків.
 3. Забезпечення планового утворення і застосування грошових коштів.
 4. Визначення фінансових взаємовідносин з державою, банками та іншими структурами з платежів та розподілу грошових засобів. Ключовим в вирішенні цієї задачі являється гарантування першочергової виплати платежів в різнорівневі бюджети, оцінка найкращого об’єму кредитних ресурсів в оборотних засобах, в фінансуванні капіталовкладень, в сукупності високотехнологічних заходів тощо.
 5. Забезпечення стійкого фінансового стану компанії через збалансоване надходження і витрату засобів.
 6. Створення методичних умов для забезпечення спадкоємності показників, їх взаємного зв’язку.
 7. Встановлення фінансового контролю за ходом виконання прийнятих в плані показників.

Тактичні плани повинні вписуватись в стратегічні і сприяти їх виконанню. Це робиться з допомогою чітких і здійсненних задач.

Цілі тактичного планування

 1. Формулюванні сутності наступних планових ризиків, визначення структури передбачуваних ризиків або варіантів розвитку компанії, що припускаються.
 2. Обґрунтування задач, що висуваються і які плануються до виконання компанією в наступному періоді, розробка привабливого майбутнього компанії.
 3. Проектування основних методів, якими буде досягнуто вирішення запланованих цілей і задач, вибірка і розробка необхідних резервів для зближення з бажаним майбутнім.
 4. Визначення потреби в ресурсах, планування об’ємів і системи необхідної ресурсної бази і строків її отримання.
 5. Розрахунок запровадження розробленого плану і контроль його виконання.

Сутність функції планування в тому, що з її допомогою в деякій мірі вирішуються проблеми невизначеності в організації. Планування допомагає управлінцям краще справитись з цією проблемою і більш ефективно реагувати на неї.

Підсумком  для всього вищеописаного аналізу задач і передумов проведення тактичного планування може стати формулювання головної цілі даного процесу є застосування послідовної поетапної реалізації виробленої стратегії, як найкращого шляху повернення інвестицій і підвищення дохідності підприємства. Для цілей тактичного планування в класичному варіанті розробляється, в більшості випадків, бюджет руху грошових коштів на місячний термін.

cat-img

Категорії