• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Як скласти плановий звіт про фінансові результати

Плановий звіт про фінансові результати складається на базі виробничих планів підприємства, в яких міститься інформація про собівартість продукції та планову виручку у результаті її продажу.

Звіт про фінансові результат складається відповідно до виробничого плану. Досвідчений інвестор відразу може порівняти виробничий план зі звітом про фінансові результати і вловити невідповідності. Саме тому до складання звітності потрібно підійти акуратно і відповідально. Виробничий план дав можливість нам отримати собівартість продукції та планову суму реалізації – ці показники є основою для складання фінансових результатів.

Планування витрат та фінансової звітності

Показник Відображення у звітності
Виручка від реалізації Доходи від реалізації
Витрати на сплату відсотків за кредит Собівартість реалізації
Матеріальні витрати Собівартість реалізації
Витрати на оплату праці Собівартість реалізації, окрім витрат на оплату праці керівників, вони зараховуються до складу адміністративних витрат
Витрати на соціальне забезпечення Собівартість реалізації окрім витрат на страхування керівників, вони зараховуються до складу адміністративних витрат
Амортизаційні витрати Собівартість реалізації, окрім амортизації адміністративних будівель, ця сума зараховується до складу адміністративних витрат
Комунальні витрати Адміністративні витрати
Витрати на оренду Адміністративні витрати
Витрати на рекламу Адміністративні витрати
Витрати на зв'язок Адміністративні витрати
Витрати на доставку Витрати на збут
Аутсорсинг, послуги бухгалтера Адміністративні витрати
Витрати на погашення кредиту Фінансові витрати

Даних з виробничого плану достатньо для того, щоб повністю скласти повний звіт про фінансові результати на необхідні звітні періоди. При заповненні форми, необхідно дотримуватися чіткого правила: чистий прибуток формується як різниця між всіма доходами та витратами. До витрат відносять оподаткування прибутку та інші податки.

cat-img

Категорії