Використовується матриця МакКінзі при оцінюванні привабливості окремих стратегічних господарських одиниць, базуючись на координатній площині: вісь Х відповідає силі позиції товару на ринковій галузі, вісь У – привабливості галузі.

Ця матриця складається з дев’яти позицій компанії. Стратегії знаходяться в кутках матриці, а проміжкові зони характеризують менш чіткі стратегії які можуть мати місце на ринку:

  • чим більша конкурентоздатність товару і чим більша ринкова привабливість – тим вищий потенціал досягнення успіху;
  • чим слабша продукція відносно конкурента і чим нижча привабливість ринку, тим нижчі можливості для зростання бізнесу.
  •  
  Конкуренція
Висока Середня Низька
Сила бізнесу Висока 1 Ріст та проникнення 3 Вибіркове інвестування 6 Збір врожаю
Середня 2 Інвестування для зростання 5 Сегментування 8 Контрольований збір врожаю
Низька 4 Вибіркове інвестування або покидання ринку 7 Контрольоване покидання 9 Швидкий вихід з ринку

 

Верхніх три квадранти є найбільш обіцяючими з точки зору формування майбутніх доходів та розвитку. Їх суть заключається в тому, що чим більше проводиться інвестування в діяльність підприємства, тим більше вона приносить прибутків.

Перший блок - Grow/Penetrate – Ріст та проникнення

Ці підприємства є головними об'єктами для інвестицій. Вони сильні і працюють на привабливих ринках. Саме тому вони обов'язково повинні приносити високий дохід від інвестиційної діяльності. Для побудови стратегії використовується напрямок збереження лідируючих позицій на даному ринку та подальше інвестування з метою незначного, але все-таки зростання.

Другий блок - Invest for Growth – Інвестування для зростання

Такі підприємства працюють на досить привабливих ринках, однак фінансова спроможність такого бізнесу незначна. Вони повинні працювати для того, щоб стати більш інвестиційно-привабливими і захопити більшу частину ринку. При побудові стратегії орієнтуються на пошук недоліків підприємства та покращення конкурентних переваг.

Третій блок - Selective Harvest or Investment – Вибіркове інвестування

В даній області знаходяться ті підприємства, які мають добрі фінансові спроможності, однак працюють на ринках, що вже втрачають свою конкурентну привабливість. Стратегічними напрямами розвитку буде пошук нових ринків, посилення лідерства на вже існуючих ринках.

Середню привабливість (жовті) мають області матриці, побудовані по діагоналі з нижнього лівого кута до верхнього правого. В такі підприємства можна інвестувати кошти, однак ці інвестиції повинні проходити акуратно. Головна стратегія такого підприємства – отримати максимум доходу вже зараз.

Четвертий блок - Selective Investment / Divestment – Вибіркове інвестування або покидання ринку

Такий бізнес знаходиться на досить привабливому ринку, однак він не має достатньо коштів, щоб правильно на ньому функціонувати. Інвестиції повинні бути націлені на посилання конкурентних переваг. Такий бізнес може покращити свої позиції на ринку, однак він потребує грамотного управління в розвитку конкурентоспроможної продукції. При розробці стратегії намагаються знайти ніші бізнесу, визначити вузьку спеціалізацію, розглянути пропозиції з продажу бізнесу.

П'ятий блок - Segment & Selective Investment – Сегментування і вибіркове інвестування

Це середнячковий бізнес на середньому ринку. Вони можуть значно покращити свій стан виключно за рахунок диверсифікації, розробки нових продуктів, виходу на нові сегменти. При розробці стратегій рекомендовано шукати сегменти, які зростають, пробувати виходити на ринки із новими продуктами, проводити вибіркові інвестиції.

Шостий блок - Harvest for Cash Generation – Збір врожаю

Це сильний бізнес на відмираючому ринку. Тут необхідно акцентувати увагу на тому, щоб з існуючого ринку витягнути максимум доходів, оскільки вже зовсім скоро доведеться перейти на новий ринок, так як бізнес почне втрачати свої позиції. На даному етапі дуже важливо зберегти лідируючі позиції, максимізувати поточний дохід та інвестувати тільки у підтримку конкурентоспроможності продукції.

Наступні три квадранти є найменш привабливими з точки зору інвестора. Для того, щоб не втратити кошти – інвестиції заборонені. Максимум зусиль необхідно приділити тому, щоб вичавити найбільше доходу з існуючого середовища.

Сьомий етап - Controlled Exit or Disinvestment – Контрольоване покидання

Це є сильний бізнес на середньому ринку. Спроба покращити конкурентоспроможність може бути занадто дорогою і не окупить себе. Інвестувати в такі підприємства необхідно дуже обережно. Розробка стратегічних напрямів розвитку бізнесу повинна включати спеціалізацію, пошук вузьких ніш, можливість виходу з ринку.

Восьмий етап – Controlled Harvest - Збір врожаю при постійному контролі

Це позиція підприємств, що мають високі ризики, пов'язані із зменшенням ринку та власних можливостей.  Для того, щоб підприємство мало шанси отримати кращі показники, йому необхідно розробляти продукцію для нових ринків, зменшити вкладення у поточну діяльність і планувати поступовий вихід із ринку.

Дев'ятий етап - Rapid Exit or Attack – швидкий вихід з ринку або атака конкурентів

Дані підприємства є кандидатами на закриття. Єдина альтернатива для їх використання – збільшення рівня конкуренції та послаблення позицій лідерів ринку. Стратегія розвитку таких підприємств:

  • Вчасно розпродати товари за вигідною ціною;
  • Шукати можливість атаки конкурентів різними методами;
  • Зменшувати витрати, не залучаючи інвестицій.
cat-img

Категорії