Матриця Ансоффа використовується при розробці стратегії, в залежності від позиції підприємства на ринку та зрілості товарної продукції. Матриця має 4 секції, що відповідають різним стратегіям.

За допомогою матриці Ансоффа відбувається визначення стратегії позиціонування товару на ринку.

 

Матрицю Ансоффа розробляють в залежності від типів ринків (діючі чи нові) і видів продукції (існуюча чи нова).

 

4 стратегії матриці Ансоффа

  Старий ринок Новий ринок
Старий товар Стратегія глибокого проникнення Стратегія розширення ринку
Новий товар Стратегія розвитку товару Стратегія диверсифікації

 

Стратегія глибокого проникнення

Робота компанії здійснюється на старих ринках і її діяльність направлена на популяризацію уже існуючого товару. Найбільш очевидною стратегією являється намагання розширити проникнення на ринок, через збільшення обсягів реалізації. Ця задача може бути вирішена через підвищення рівня якості товару, зниження витрат при виробництві, залучення нових споживачів. Крім того, підвищити попит можна шляхом підвищення частоти вжитку або використання товару.

 

Стратегія розширення ринку

Компанія прагне до освоєння нових ринків продажу, нових каналів реалізації з використанням старого товару. Для досягнення цілі використовують наступні підходи:

- реалізація на нових ринках (регіональні, національні, зарубіжні);

- розширення функцій і областей застосування для старого товару;

- використання нових дистрибуційних каналів;

- пошук нової цільової аудиторії, яка поки що не входить в число уже існуючих споживачів.

 

Стратегія розвитку товару

Ціллю компанії є підвищення своєї продукції або вивід нових товарів на старі ринки збуту. Тут можлива як реалізація модернізованої продукції, так і вивід на ринок абсолютно нової, а також розширення лінійки товарів (урізноманітнення асортименту).

 

Стратегія диверсифікації

Ціль підприємства – розширення сфери діяльності для запобігання надмірній залежності від одного ринку, або залишення ринку, який знаходиться в занепаді, або звертається. Для цього підприємством розробляються нові асортиментні набори продукції, з якими воно починає освоєння нових ринків збуту.

Форми диверсифікації

- горизонтальна, яка представляє собою переорієнтацію на виробництво товару, який небагато чим відрізняється від того, який вже вироблявся. До прикладу, підприємство, яке випускало станки, стало випускати запірну арматуру для нафтовидобування, або тракторний завод зайнявся випуском навантажувачів;

- вертикальна, яка представляє собою вихід на ринок збуту чи ринок постачання з розширеною номенклатурою і з більш глибокою переробкою вихідного продукту. До прикладу, скотарська ферма починає займатись м’ясною і ковбасною продукцією;

- побічна, яка представляє собою виробництво непрофільної продукції. До прикладу, машинобудівне підприємство запускає цех по виробництву меблів, а радіозавод відкриває лінію по розливу соків.

Стратегія диверсифікації

Стратегія диверсифікації являється найбільш ризикованою, оскільки відсутня повна впевненість в тому, що товар на новому ринку стане успішним. Стосовно вітчизняної економіки хочеться відзначити, що вихід на новий ринок з новою продукцією був скоріше «стратегією виживання», оскільки після розпаду СРСР старі підприємства всіма можливими способами старались прилаштуватись до нових умов ринкової економіки, що формувалась в той час.

cat-img

Категорії