• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як розробити план соціального розвитку підприємства

В план соціального розвитку підприємства включають комплекс заходів по покращенню соціальної структури, оптимізації умов праці і охорони здоров’я, вдосконаленню рівнів заробітних плат, підвищення трудової і соціальної роботи працівника.

Основною задачею плану соціального розвитку компанії являється розробка і здійснення комплексу заходів по забезпеченню гармонійного і всебічного підвищення якісного рівня життя працюючих в побуті і на робочому місці.

Головна виробнича сила фірми – це її працівники, оскільки завдяки їх праці компанія володіє матеріальними цінностями, які реалізуються, роблячи її прибутковою. Із збільшенням людського капіталу збільшується рівень процвітання самого підприємства. Поєднати особисті і виробничі мотиви діяльності персоналу – ось чи не найважливіша задача як соціального планування, так і виробничого адміністрування компанії.

Соціально-трудовими відносинами називають відносини між найманим працівником і роботодавцем в умовах вільного ринку. Вони спрямовані на забезпечення високої якості життя людини, персоналу і суспільства в цілому. Його можна досягти базуючись на соціальному партнерстві (типі і системі відносин між роботодавцем і представником працюючих, при якому враховуються їх найважливіші соціально-трудові інтереси).

Соціальним партнерством передбачається:

 • узгоджений розподіл прибутку між партнерами;
 • перемовний характер у колективно-договірному процесі і урегулюванні виникаючих між сторонами протиріч і розбіжностей;
 • механізми і інститути з узгодження інтересів соціальних партнерів на різних рівнях;
 • наймані працівники є учасниками процесу управління компанією;
 • понижений рівень і пом’якшені соціальні конфлікти (страйки і локаути), через застосування різноманітних методик примирення сторін.

В план соціального розвитку компанії включають:

 1. Оптимізація соціальної структури на виробництві (заходи з покращення професійно-кваліфікаційної структури працівників, скорочення числа працівників, залучених до виконання ручної, важкої фізичної і однотипної праці, а також залучених до виконання шкідливої праці, покращення співвідношення між низько кваліфікованою і кваліфікованою працею, що дає можливість підвищити соціальну однорідність праці).
 2. Оптимізація умов праці і охорони здоров’я співробітників компанії (удосконалення виробничого середовища).
 3. Покращення оплати праці, покращення житлових і культурно-побутових умов співробітників (не тільки загальне зростання заробітних плат, але і встановлення вірних пропорцій в рівнях заробітку різноманітних категорій працівників, розподіл рівня заробітної плати всередині категорій, в залежності від ступеню складності і кінцевого результату праці.
 4. Виховання особистості, збільшення трудової і суспільної діяльності співробітників і участь їх в керівництві компанією (заходи по впровадженню демократизації, ідейно-патріотичному вихованню, трудовому, економічному, моральному, правовому вихованню).

Головною задачею цього пункту бізнес-плану є окреслення перспектив вдосконалення виховного процесу, створення передумов для підвищення рівня його ефективності.

cat-img

Категорії