• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Як робити прогнозування грошових потоків

Прогнозування грошових потоків полягає в визначенні ймовірних джерел притоку і напрямків використання грошових коштів. Відштовхуючись від того, що більшість показників практично не піддаються точному прогнозуванню, весь прогнозний процес зосереджується на складанні бюджету готівкових грошових засобів в періоді, що прогнозується, з врахуванням тільки найважливіших параметрів потоку: об’єми збуту, частка прибутків від продажу за готівку, прогноз кредиторських заборгованостей тощо.

Прогнозування здійснюють на визначений період: на рік (поквартальна розбивка), на квартал (помісячна розбивка), на місяць (подекадна розбивка).

Методика прогнозування грошових потоків складається з:

Прогноз грошових вливань за період

Основне джерело вливань грошових засобів – це дохід від збуту продукції, який складається з готівкових надходжень і з надходжень по позикам. В реальності компанія змушена робити розрахунок середнього періоду, що потрібен споживачам для оплати продукції. Базуючись на цьому, стає можливим визначення частки виручки за проданий товар, який поступив в поточному періоді і в слідуючому.
Більш детальні розрахунки класифікують дебіторські заборгованості по строкам їх погашення. Класифікація виконується через накопичення статистичної інформації від аналізів погашення дебіторських заборгованостей за попередні квартали. На першій стадії встановлюється усереднена частка дебіторів зі строком погашення до місяця, до двох місяців, до трьох місяців і т.д.
Якщо наявні інші надходження коштів (від іншого збуту, від фінансової діяльності) їх прогнозний розрахунок здійснюють методом прямого рахунку: отримана сума додається до об’єму грошових вливань від продажу товару за визначений період.

Прогнозування відтоку грошових коштів за період

Спочатку необхідно встановити відтік грошових засобів. Головна його складова – це погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Роблять припущення, що компанія здійснює оплату рахунків постачальників в установлені строки, правда, підприємство може здійснити відтермінування виплати платежу. Відстрочену кредиторську заборгованість розглядають як додаткове джерело, яке надає короткострокове фінансування. Іншими напрямками в витрачанні грошових засобів можна вважати виплату заробітної плати співробітникам компанії, здійснення накладних витрат, оплата податків, здійснення капітальних вкладень, виплата відсотків і дивідендів.

Розрахунки чистих грошових потоків (надлишки або нестача грошових коштів)

Зіставивши грошові потоки, що прогнозуються і виплати можна визначити чисті грошові потоки (позитивне або негативне грошове сальдо).

Розрахунок загальних потреб в наданні короткострокового фінансування

Визначають загальну потребу в короткостроковому кредитуванні (в банківській позиці). Велика кількість менеджерів вищої ланки підприємств демонструють прагнення скористатись отриманням короткострокової банківської позики, оскільки немає розробленої системи адміністрування оборотних активів і грошових потоків. Тому, якщо в черговий раз виникає нестача грошових засобів, знову виникає потреба звернутись в банківську установу за наступною позикою.

cat-img

Категорії