Резюме бізнес плану це стисла інформація про ідею проекту, дані  підприємства, можливості і стратегію, інформація про стан ринку, обсяги майбутньої реалізації, колектив, задіяний в проекті, вартість проекту і очікувані результати (в грошовому виразі).

Варто зазначити, що резюме, хоча і є першим пунктом, прописується тільки по завершенню планування, оскільки повинно містити головну ідею, структурні нюанси та переваги проекту.

За написання опису проекту потрібно братися уже в самому кінці, попередньо описавши всі наступні пункти. Основними в резюме являються: висвітлення цілей, структури, необхідних фінансових потреб та переваг, які отримає не тільки підприємство, але і організація, яка буде надавати фінансову підтримку. Для того, щоб інвестиційний фонд, стратегічно важливий партнер  чи банківська установа зацікавились в наданні своїх послуг, необхідно обґрунтувати те, що саме даний проект буде користуватись неабияким успіхом.

 

Інформація для резюме бізнес плану

 1. Повна назва, адреса компанії, форма власності, власники (засновники).
 2. Опис ідеї проекту, для втілення в життя якого необхідна підтримка (до прикладу, лідерство в якості серед всіх присутніх на ринку, чи лідерство в ціновому сегменті та ін.).
 3. Відомості про можливості і стратегію (тут необхідно проаналізувати можливості, які доступні вам, як вони допомагають власному бізнесу, продумайте стратегію правильного використання сприятливої ситуації.
 4. Короткий опис ринку (відомості про ринкові можливості, якими можна скористатись при втіленні проекту в життя і, головне – чим буде підкріплена успішність проекту, оскільки на ринку вже присутні товари чи послуги, які в достатній мірі задовольняють потреби вибраної ринкової ніші).
 5. Визначення цільового ринку, обсягів реалізації (в грошовому та кількісному видах).
 6. Колектив, який буде займатись новим проектом (вкажіть якими знаннями, досвідом та навиками володіє зайнятий персонал).
 7. Фінансові результати (опис загальної вартості проекту, результатів, які очікуються, а також строків погашення позик).

Фінансові результати, які очікуються, вносяться в таблицю в спрощеному вигляді.

Необхідно вказати дані по наступних показниках на 12 місяців, якщо складається план на рік, і на 3-5 років, якщо складається прогноз на наступні роки.

 1. Валова виручка від продажу
 2. Виробнича собівартість
 3. ПДВ та акциз
 4. Виплата відсотків, комісійних зборів по кредитам, лізингу
 5. Податок з прибутку
 6. Чистий прибуток
 7. Погашення позики, інших зобов’язань
 8. Амортизація
 9. Чисті грошові потоки
 10. Коефіцієнт обслуговування боргу (прибуток, амортизація, відсотки по позиках, виплати позик)
 11. Чиста поточна вартість (NPV з урахуванням виплати податків і відсотків по кредитах, накопиченим підсумком)
 12. Внутрішня ставка прибутковості (IRR) %
 13. Ставка дисконтування %
 14. Недисконтований строк окупності проекту, у роках
 15. Дисконтований строк окупності проекту, у роках.

Не обов'язково вказувати всі дані показники в таблиці, якщо вони не є актуальними для проекту. Максимальний об’єм розділу – не більше 2 сторінок.

cat-img

Категорії