В опис компанії у бізнес плані вказуються загальні відомості про компанію і сферу її діяльності, управлінців та робітників, номенклатуру та асортимент продукції/послуг, маркетингову політику та реалізацію продукції, інфраструктуру та виробництво, поточний фінансовий стан.

Вказаний розділ призначений для висвітлення всіх аспектів діяльності компанії в ракурсі, який виявиться привабливим для потенційного інвестора.

Для того, щоб інвестор чи партнер переконались в вашій надійності, необхідно звернути увагу на те, що підприємство є діючим, з налагодженою системою управління та виробництва.

Опис компанії в бізнес-плані: основні необхідні дані

Загальні відомості про компанію та її комерційну діяльність

Вкажіть дату створення підприємства, юридичну форму, яка продукція випускається чи які послуги надаються нею. Далі потрібно вказати коротку історію компанії, власників, акціонерів, розподіл власності, кількість працюючих, реалізація, доходи і обсяги виробництва за рік, що минув (згідно вимог деяких кредитно-фінансових структур до 3 років).

Управлінці та персонал

Персонал компанії – це основа її комерційної діяльності, тому його кваліфікаційний рівень багато в чому визначає і успішність бізнесу в цілому. Переважна більшість інвестиційних фондів приймає рішення, базуючись на вивченні якості управлінського персоналу. Це зрозуміло, оскільки досвід і навички топ-менеджменту являються ключовим фактором впливу на довгострокові перспективи розвитку любого підприємства. Спеціалісти та аналітики кредитних установ, які будуть приймати рішення щодо кредитування, хотіли би побачити, наскільки зібрана команда складається із спеціалістів та обізнаних людей, які здатні приймати раціональні рішення та зможуть організувати персонал для здійснення діяльності.

Як інвестор, так і керівник компанії, повинні відчувати, що команда управлінців компанії забезпечують функціонування підприємства і досягнення поставлених цілей.

Не забувайте охарактеризувати своїх управлінців, з зазначенням часу їх роботи на підприємстві, освітнього рівня, кваліфікації та досвіду роботи в цій галузі в цілому, а також не забудьте про загальну характеристику структури та стиля управління компанією. Перевагою можуть стати також і резюме топ-управлінців, включені в перелік додатків.

Перелік основних груп товарів та послуг, які пропонує компанія

Вкажіть, які товари виробляються компанією, які надаються послуги, як проходить процес їх реалізації, яке місце займає організація на ринку, охарактеризуйте ключових замовників, опишіть швидкість реалізації продукції та послуг за останні два-три роки.

Короткі відомості про маркетингову політику та реалізацію товарів/послуг

Постарайтесь якомога детальніше торкнутися схеми розповсюдження товарів, принципів ціноутворення, рекламних акцій, методів стимулювання збуту, сервісних послуг (гарантійного обслуговування, повернення браку тощо), формування підприємством думки суспільства про товар (PR – менеджмент).

Відомості про інфраструктуру та виробництво

Якщо компанія виробнича, потрібно висвітлити інфраструктуру. Зазначається, чи є в наявності територія, землевідвід, споруди, засоби виробництва. Також вказується число основного капіталу, типи, технічна справність, вік та ступінь зносу, балансова та залишкова вартість, а також ринкову вартість об’єктів та засобів виробництва, чи проведена сертифікація, чи отримані спеціальні дозволи та ліцензій.

В підпункті, що стосується виробництва, вказуються виробничі процеси стосовно основних товарів, і отримується відповідь на питання:

  • де буде виготовлятись нова продукція (на нових потужностях чи на існуючому устаткуванні);
  • якими виробничими можливостями володіє компанія;
  • де, в яких кількостях і по якій ціні буде закупатись сировина та витратні матеріали;
  • підтвердження репутації постачальників сировини та їх досвід роботи;
  • вказати шляхи утилізації відходів виробництва, особливо токсичних.

Відповідаючи на ці питання, потрібно провести аналіз стану справ з прогнозуванням на найближчі 2-3 роки. Для великих підприємств, чи об’ємних виробництв – не менше ніж на 4 роки.

В заключній частині цього розділу необхідно вказати розрахунок затрат на охорону навколишнього середовища, оскільки це основна умова подальшої трансформації бізнес-плану в діюче виробництво.

Фінансовий стан компанії

Потрібен аналіз фінансових результатів за останні 3 роки діяльності компанії. Тут описується тенденція реалізації, обґрунтування причин появи високих, а особливо низьких показників, пояснити тенденцію прибутковості, вказати баланс між заборгованостями та власним капіталом.

При вивченні фінансового стану підприємства частіше всього аналізується три основні фінансові документи – звіт про прибутки, баланс і  звіт про рух грошових коштів за трирічний термін.

Важливим пунктом цього розділу являється опис кредитної історії компанії. Тут потрібно вказати кредитну історію, обсяги позик і терміни, в які вони були погашені, установи, які надавали позики, чи були позики погашені вчасно, чи є заборгованості і, якщо є, то в якому обсязі, на даний момент. Важлива роль надається також наявності позитивних відгуків про вас від кредитних установ, з якими мала місце співпраця раніше. Дані прикріплюються до додатків.

Висновки

Тут в узагальненому вигляді підкреслюються сильні і слабкі сторони компанії і шляхи усунення загроз з слабких сторін.

cat-img

Категорії