• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як проводиться оцінка ринку збуту у бізнес плані

В цьому розділі проводиться оцінка ринку збуту у бізнес плані, де вказується галузь діяльності, її стан, насиченість ринку подібними товарами чи послугами, середовище та тенденції ринку, аналіз конкуренції, аналіз тенденцій та ризики.

Оцінка ринку збуту у бізнес плані:

 • вивчається необхідна інформація для аналітики;
 • здійснюються пошуки і відбір необхідної інформації;
 • аналізуються отримані результати;
 • реалізуються заходи, спрямовані на використання отриманих даних.

При описі ринку дуже важливо показати, яке місце займає продукція на існуючому ринку,  і як вона виглядає у порівнянні із аналогічними продуктами конкурентів. Для того, щоб це зробити, для початку можна скористатися короткою історичною довідкою, аналітикою поточного стану справ в інтересуючій галузі, а також оцінити перспективи її розвитку.

В цьому розділі потрібно зробити комплексний розгляд питань щодо:

 • короткого опису галузі;
 • визначення цільової групи споживачів;
 • прогнозування цін;
 • прогнозування швидкості реалізації;
 • вивчення можливостей, переваг, недоліків, потенційних конкурентів, резервів, направлених для їх випередження;
 • кількості компаній, які недавно з’явились в даному сегменті (трьохрічний термін);
 • кількість нової продукції, виведеної на ринок;
 • сукупність політичних, економічних культурних та інших макрофакторів, які можуть вплинути на поточну ситуацію на ринку в найближчі три роки;
 • аналізу можливостей та ризиків в галузі.

Оформити розділ можна наступним чином:

 1. Почати треба з короткого опису галузі та можливостей для розвитку виробництва та збуту.
 2. Опишіть цільові сегменти та ринкову ємність. Займаючись прогнозом збуту, оцініть перспективу вашого товару на шести ринках:
 • споживачі (окремі особи та господарства, які закуповують товар для власних потреб);
 • виробники (компанії, які закуповують продукцію для виробничих потреб);
 • посередники (компанії, які закупають продукцію з ціллю її подальшої реалізації;
 • державні установи (структури, які здійснюють закупку для продукції для використання її в сфері комунальних послуг);
 • близьке зарубіжжя (при наявності налагоджених контактів);
 • міжнародний ринок (всі вищеперераховані категорії за кордоном).

Розділіть ринок на сегменти, тобто займіться визначенням тих груп споживачів, які зацікавлені в придбанні товару. За основу для цього можна взяти потреби, рівень прибутків, географічну складову, споживчі ознаки. Бажано торкнутись тенденцій розвитку сегменту, в якому здійснює господарювання компанія, а також визначити приблизні перспективи  щодо ринкової ємності на найближчі два-три роки в товарному та грошовому вираженнях.

Середовище та тенденції ринку

Описуючи сучасний стан ринку, необхідне буде відображення наступних нюансів:

 • ринкового попиту, включаючи платоспроможність та поведінкові особливості основних груп споживачів;
 • каналів розповсюдження продукції чи послуг;
 • основних видів продукції, якими задовольняються потреби споживачів та відповідності якісним вимогам;
 • політики ціноутворення та платежів.

Також необхідно провести аналіз загальних потреб ринку та частку підприємства на ринку стосовно різних типів товарів та послуг – по кожному виду господарювання.

Необхідне визначення різноманітних політичних (регулятивних), економічних, технологічних та (або) соціальних тенденцій, які зможуть здійснити суттєвий вплив на стан ринку в найближчі 2-3 роки і як ці фактори можуть вплинути.

Аналіз конкуренції

Цей підпункт призначений для висвітлення основних видів конкурентів (прямий конкурент, потенціальний, виробник товару, яким можна замінити той, що збирається виробляти компанія) та їх масову частку на ринку продажу, дати короткий опис компаній-конкурентів, з описом їх слабких та сильних сторін у порівнянні із досліджуваним бізнесом.

Аналіз можливостей та ризиків ринку

Потрібен розгляд основних можливостей, які можуть стати основою успішності проекту чи навпаки, його провалу, пов’язаних з ринковим середовищем, зі вказанням того, як можна обійти ризики, які загрожують впровадженню нового товару.

cat-img

Категорії