Фінансовими аналітиками обирається ставка дисконтування у відповідності до потреб зацікавлених осіб. Єдиної вірної ставки дисконтування не існує, однак використовується ключове інвестиційне правило: "Ставка дисконту повинна бути більшою, ніж безризикові інвестиції".

В розвинутих економічно-стабільних країнах безризиковими інвестиціями є ставка доходності за державними облігаціями.

В Україні, на жаль, вкладення у такий актив не є безризиковими, тому цю ставку не можна розглядати як гарантію доходу у майбутньому. Однак альтернативних варіантів безризикових доходів на даний момент немає, а тому при розрахунку планових показників грошових потоків будемо дотримуватися методології зарубіжних фінансистів.

Де взяти доходність ОВДП?

Для того, щоб отримати показник доходності державних облігацій та показник мінімальної ставки дисконту, необхідно відкрити статистичні дані Національного Банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo. За даним посиланням необхідно знайти документ в Exel внизу сторінки - доходність ОВДП та завантажити його:  https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63639

Як показує документ, у квітні 2018 року ставка дисконту складає 16,87%. В цілому за 2018 рік можна використовувати ставку для дисконтування на рівні 17%.

Існує декілька методів розрахунку ставки дисконту, однак при розробці бізнес-плану необхідно дотримуватися стандартів та не брати на себе відповідальність передбачати всі можливі ризики та вигоди інвестора, що збільшують ставку дисконту.

Досить складно визначитися зі ставкою, яку необхідно використати до дисконтування. З однієї сторони, вона повинна повністю відповідати ринковим вимогам, особливостям діяльності підприємства, його рентабельності та рівню конкуренції. З іншої сторони, навіть якщо аналітики підприємства визначать дану ставку для власного бізнесу, що займається унікальним видом діяльності, - це зовсім не означає, що звітність буде складеною відповідно до міжнародних стандартів.

Методи розрахунку ставки дисконту

Кумулятивний метод розрахунку ставки дисконтування

В якості більших гарантій отримання доходу у майбутньому можна використовувати кумулятивний метод визначення ставки дисконтування. Він оцінює вплив факторів ризику на заплановані грошові потоки.  Показник розраховується із використанням без ризикової ставки доходності і основним його принципом є те, що чим нижчим є рівень ризику проекту, тим більше коштів інвестор прагне отримати від капіталовкладень

r = rf + rp + I

rf - безризикова ставка;

rp  - премія за ризик;

І - відсоток інфляції.

 Яку ставку дисконтування обрати?

Проблема правильності застосування ставки дисконтування не у вірності підрахунків чи компетенції експертів, що застосовуватимуть дані ставки. Питання в тому, що відповідно до міжнародних стандартів, звітність повинна завірятися аудиторами, на її основі повинні складатися аудиторські висновки, а тому ставки використовуються ті, які є прийнятними для самих аудиторів.

Ці ставки використовуються відповідно до світового досвіду, а як правило - це універсальні ставки, які мали би підходити до більшості підприємств.

Висновок: останнє слово за аудитором

Саме тому, при складанні світності та домовленості з аудиторами, необхідно завчасно проконсультуватися про ставки дисконтування, які будуть прийнятними для аудиторів, що складатимуть висновок про фінансові результати.

Ризики і ставка дисконту

Премія за ризик визначається із врахуванням розмірів підприємства, структури його капіталу, ринку діяльності, наявності конкуренції,  рівня рентабельності та прогнозованості отримання прибутків. Даний метод є найбільш поширеним в країнах, що мають нестабільне економічне середовище. Зазначимо, що усі винагороди за ризик - є питаннями суб'єктивними. Сам інвестор може самостійно визначати, якою є допустима для нього ставка ризику.  В цілому ставку дисконтування вище 20% обирати не варто.

cat-img

Категорії