Відповідь на запитання як скласти вигідний бізнес план  зводиться до вигідного опису суті проекту. Тут не потрібно торкатися прогнозування економічної ефективності, оскільки це достатньо об’ємне питання, однак потрібно показати важливі моменти бізнесу.

В цьому розділі інвестори чи стратегічні партнери зможуть пересвідчитись в:

 • обґрунтованості та реальності проекту;
 • його прибутковості;
 • обізнаності керівництва в галузі, яка вибрана для бізнесу;
 • продуманості всіх факторів, які можуть здійснювати вплив на впровадження проекту;
 • врахуванні інтересів потенційних партнерів та інвесторів.

Ідеї, цілі та логічне обґрунтування

Почати потрібно з висвітлення ідеї задуманого та її цілей. В цьому розділі потрібно надати логічне обґрунтування, привести особливі характеристики товарів чи послуг, які обґрунтують економічну доцільність впровадження проекту і дозволять отримати прибуток від реалізації. Також тут вказується перелік заходів, націлених на те, щоб забезпечити їм конкурентоздатність.

Дуже важливим є висвітлення того, яке місце на ринку займає саме ваша компанія, можливо, вона матиме соціальне значення для міста, регіону чи країни.

Починайте з опису загальної маркетингової політики, яка використовується вашою фірмою: що буде реалізуватись, яка вартість товару, хто потенційні споживачі і як їх можна переконати в необхідності переходу до новинки. Перелік основних моментів, які потребують висвітлення:

 • нюанси ціноутворення (вплив на нього конкурентів, дослідження товарів і вартість продукції по відношенню до собівартості. Необхідно вказати, чи політика ціноутворення співпадає з загальною стратегією компанії);
 • реалізація (яким буде знайомство кінцевого споживача з новим товаром, які методики продажу товару на ринку і тактика продажів будуть задіяні);
 • рекламні кампанії та просування (використання яких засобів планується для спонукання потенційних покупців вибрати саме цей продукт: рекламні статті в періодиці чи рекламні ролики на ТБ і в Інтернеті, організація фокусних груп, організація заходів для формування споживчого попиту, тощо);
 • система дистрибуції (як товар зможе попасти до кінцевих споживачів, через які канали він буде реалізовуватись, чи буде опрацьована нова дилерська мережа, чи використовуватиметься стара, які торгові точки являються цільовими для розміщення товару).

Призначення засобів і джерела фінансування бізнес-плану

Цей підпункт відведений під розміщення інформації про план фінансування проекту, тобто тут необхідно вказати кількість грошових коштів, необхідних для того, щоб проект був впроваджений в життя, потенційні джерела надходжень, очікуваний термін повернення вкладених коштів.

Необхідно надати короткі відомості про вартість проекту стосовно таких категорій:

 • передпроектних затрат (на розробку бізнес-плану, оформлення договорів з постачання устаткування, підготовку та нотаріальне забезпечення документації та ін.);
 • нових закупівель (землі, приміщень та споруд, нового устаткування і транспортних засобів, включно з транспортуванням, страхування, встановлення та будівельних робіт);
 • реконструкції і ремонту споруд, які є в розпорядженні;
 • витрат на митне оформлення продукції;
 • витрат на монтажні роботи та встановлення устаткування;
 • витрат на покращення інфраструктури;
 • збільшення оборотних засобів (початкові затрати, ріст запасів сировини та готової продукції, нові адміністративні затрати та затрати на маркетингові послуги і реалізацію);
 • інших витрат (вказати їх перелік).

Якщо компанією запланована закупка обладнання, потрібно вказати його кількість, види, продуктивність, а також у кого і на яких умовах воно буде закуплено.

Максимум уваги необхідно приділити джерелам, за рахунок яких буде здійснено фінансування. Джерела необхідно поділити на декілька груп, до прикладу:

 • власні грошові кошти підприємства (ті що є в наявності і ті, надходження яких планується);
 • зовнішні залучені кошти (грошові і товарні позики, постачання обладнання на лізингових умовах, інвестування в проект).

 На яких умовах буде надаватись фінансування

При розгляді умов, на яких буде надаватись фінансова допомога, необхідно точно вказувати обсяги необхідного кредитування або інвестиційних вливань, а також розробити точний графік отримання траншів та їх погашень.

Варто торкнутись таких моментів:

 • умов кредитування (обсяг кредиту, строки погашення, строк кредиту чи позики, проценти по кредиту, пільговий період для погашення, умови на яких буде виплачуватись позиковий відсоток, умови на яких буде проводитись виплата тіла кредиту);
 • умови, на яких буде надано обладнання в лізинг (терміни лізингового договору, аванс, який потрібно внести, графік оплат по лізингу, умови і вартість придбання устаткування тощо);
 • ринкової вартості заставного забезпечення, яке надається компанією для гарантування позики чи закупки устаткування на лізингових умовах (за результатами експертної оцінки майна).

 Виробничий процес

Тут надаються відомості стосовно технологічних і виробничих аспектів, а також інформація стосовно кваліфікаційної підготовки персоналу, що буде задіяний в виробництві.

В додатках до бізнес-плану приводиться схема розміщення устаткування. Також подається технологічна схема, перелік вихідних матеріалів і комплектуючих виробу, їх кількість і вартісна характеристика. Визначаються норми використання сировинних ресурсів і матеріалів на одиницю продукції, що виробляється, описуються характеристики основних постачальників.

cat-img

Категорії