• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Етапи стратегічного планування: створюємо власну справу крок за кроком

Етапи стратегічного планування включають підготовчий етап, етап дослідження, збору інформації та сам процес складання бізнес-плану. Завершується написання бізнес-плану заходами з його впровадження.

Незалежно від того, яку галузь народного господарства представляє компанія, її стратегічне планування буде проходити в декілька стандартних етапів. Розглянемо їх.

Визначення цілі  бізнесу

Здебільшого мета бізнес-планування визначена комплексом питань, для вирішення яких і здійснюється розробка документу. Стратегічний план може бути направлений на:

  1. Досягнення соціальних цілей: подолання дефіциту товарів чи послуг, оздоровлення екологічного стану навколишнього середовища, покращення психологічного клімату в країні (регіоні, місцевості, самій компанії). Підприємство може бути націлене на створення чи відновлення новітніх духовних і культурних цінностей, розвиток науково-технічного і творчого потенціалів, розширення кола ділових контактів, наведення міжнародних зв’язків.
  2. Ріст статусу компанії: розвиток і укріплення економічного потенціалу підприємства (виробничого потенціалу, фінансового, техніко-технологічного, наукового, освітнього, а також духовного). Це зможе стати основою можливості підписання успішних контрактів в майбутньому, підвищення престижу компанії, який буде наслідком популярності, доброї репутації, гарантії високої якості продукції та послуг.
  3. Інші спеціальні цілі і задачі, серед яких можна відмітити розвиток контактів, закордонні поїздки, членство в різноманітних асоціаціях тощо.
  4. Усвідомлення ступеню реальності досягнення намічених результатів.
  5. Доказ партнерам доцільності реорганізації робочого циклу на уже діючому виробництві або створення нового.
  6. Переконання співробітників фірми в можливості досягнення нового рівня в якості чи кількості товару, що виробляє компанія.

Чітке визначення кола, для якого здійснюється планування

Потрібне чітке уявлення того, для чого готується документ – для потреб керівництва компанії, чи для інвестиційної програми, отримання банківської позики чи інших питань. Якщо вам потрібна оптимізація роботи підприємства, підвищення робітничого потенціалу чи досягнення інших цілей, бізнес-план буде носити вузько направлений характер. Він набуває спрощеного вигляду (написання об’ємного проекту з великими фінансовими і матеріальними викладками не потрібне, оскільки воно потребує значних фінансових витрат). Якщо ж потрібна фінансова чи інша допомога ззовні, без написання повноцінного плану не обійтись.

Збір інформації, яка буде необхідною для розробки бізнес-плану

Ця стадія характеризується чітким виявленням джерел інформації, потрібних для здійснення процесу написання. В більшості випадків, інформація, необхідна для написання проекту загальнодоступна і не містить комерційної таємниці. ЇЇ можна знайти в профільних засобах масової інформації, на сайтах в інтернеті, у партнерів по бізнесу, в банківських структурах, на сторінках урядових видань, тощо.

Вибір потрібної структури стратегічного планування та безпосередньо затвердження документу

Є загальновживана структура документу, що складається з: титульного листа, меморандуму про конфіденційність, резюме, цілі проекту, аналізу галузі, аналізу позиції компанії в обраній галузі, опису самого товару чи послуги, опису маркетингових заходів, виробничого, організаційного, фінансового планів, і аналізу ризиків. Але, як було написано раніше, в планах для внутрішнього використання деякі з розділів являються зайвими. Крім того, якщо ви наперед знаєте, кому з інвесторів ви направите бізнес-план, ви можете зв’язатись з ним, для уточнення конкретики. Можливо, йому буде потрібно представлення додаткової інформації або ж деякі дані для нього будуть зайвими.

Стратегічні прогнози

Дане прогнозування базується на зборі інформації про фактори впливу на діяльність підприємства. На відміну від оперативного чи середньострокового планування, при стратегічному плануванні необхідно дивитися на макроекономічні фактори, стан ринку, конкуренції. В Україні стратегічні прогнози проводяться на період від 5 років. Вони включають вплив інфляції, можливі зміни законодавчого регулювання діяльності. Досліджується вплив зміни податкового законодавства, визначається можлива зміну інвестиційного клімату та поява нових гравців на ринку.

cat-img

Категорії