• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Як і для чого пишуть виробничий план проекту

Фактично, виробничий план містить у собі калькуляцію виробництва та прогнозовані його обсяги. В плані вказується: тип виробництва, перелік операцій, розташування технологічних циклів виробництва, виробнича кооперація (якщо присутня), методи контролю якості, вдосконалення і розвиток технологій.

Цей розділ бізнес-плану присвячений компаніям, які займаються матеріальним виробництвом, оскільки їх процес господарювання полягає в виробничим підприємництвом: виготовленням товарів, виконанням робіт чи наданням послуг.

В виробничих планах обов’язково вказується, що компанія буде виробляти необхідну кількість товарів чи послуг необхідного рівня якості, в необхідні часові строки. Тут прописується номенклатура, обсяги і асортимент товарів, які підлягають випуску, чи достатньо засобів виробництва для того, щоб виробнича програма була виконана.

Також цей розділ призначений для демонстрації того, що компанія має чи буде мати достатньо засобів для виробничого процесу (основний і оборотний капітал), а також чи достатньо трудових ресурсів на підприємстві.

В виробничому плані проводиться велика розрахункова робота з визначення виробничих ресурсів, які необхідні для виконання виробничої програми компанії.

В більшості випадків в офіційних бізнес-планах використовуються підсумкові показники і таблиці в спрощених варіантах. В деяких випадках інформація може бути представлена графіками та (чи) діаграмами.

Кожна компанія самостійно визначає форми, в яких буде відображена інформація, оскільки загальні стандарти відображення відсутні.

Фактично, виробничий план містить у собі калькуляцію виробництва та прогнозовані його обсяги.

Опис виробничого процесу

В ньому розкривається наступна інформація:

  • тип виробництва (одиничний екземпляр, мала серія, велика серія) та методика його функціонування;
  • необхідні в технологічному процесі операції, їх продуктивність;
  • розміщення технологічних циклів по відношенню до товаропотоку;
  • специфіка виробничої кооперації, якщо деякі операції проводять субпідрядники;
  • заходи з контролю якості та ін.
  • Особливо відмічаються ключові напрямки вдосконалення і розвитку технологій, які відзначені в бізнес-плані.

Якщо бізнес-план складається для діючого підприємства з метою інвестування капіталовкладень у розвиток технічної бази, то в цьому блоці варто показати таблицю, де будуть зазначатися планові результати з ефективного впровадження нової техніки.

В таблиці доцільно описати перелік заходів, а також показати ефект "було – стало" у кількісному вимірі та у відсотковому співвідношенні. Якщо за рахунок нового обладнання покращиться продуктивність праці, то це також необхідно зазначити в таблиці.

Таблиця 2 – Приклад відображення технологічних процесів, які будуть втілюватися відповідно до бізнес-плану

Технологічний процес Назва заходу по вдосконаленню технологічного процесу Витрати часу в хв Пониження трудоємності виготовлення товару Підвищення продуктивності праці
По діючій технології По новій технології хв %
             

 

За необхідності у бізнес план необхідно внести відмітку про те, як внесення змін в технологічний процес вплине на якість товару, рівень виробничих витрат і вартість кінцевого продукту.

 

Виробнича програма

Вона полягає в визначенні виробничої програми виробництва товару, керуючись сформованим портфелем замовлень. В цьому випадку визначені майбутні споживачі, або є попередні домовленості, або ж заключені контракти на постачання товару. Тому для першого року планування обсягів виробництва має бути помісячним, для другого – поквартальним, а для третього – підсумковим за рік.

Таблиця 3 – Приклад відображення виробничої програми на 2 роки

Вид товару Обсяги виробництва продукції в натуральному вираженні
1 рік 2 рік … рік
Всього Місяць Всього Квартал
1 2 11 12 I II III IV
Товар 1                        

 

Не забувайте про те, що прогнозовані обсяги виробництва товару повинні бути реалістичними, оскільки під них потрібно замовити устаткування, сировинну базу, витратні матеріали, додатковий виробничий персонал, банківські позики, інвестиційний капітал, тощо.

Планування виручки від реалізації

Базуючись на виробничій програмі потрібно розрахувати обсяг продажів – виручка, яку можна визначити, помноживши кількість товарів на їх ціну.

cat-img

Категорії