• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як і для чого пишуть організаційний план бізнес плану

Організаційний план бізнес плану призначений для того, щоб інвестор, банківська установа чи потенційний партнер ознайомилися з особливостями структури управління підприємством і специфікою її кадрової політики.

У структурі розділу можуть прописуватись наступні підпункти:

 • Особливості організаційної структури компанії.
 • Ключова команда управлінців, які будуть задіяні в проекті.
 • Наявність професійних радників і послуги, які вони будуть надавати.
 • Співробітники компанії, задіяні в виробництві товару чи наданні послуг.
 • Особливості кадрової політики компанії.
 • Календарний план виконання проекту.
 • План соціального розвитку.
 • Правове забезпечення діяльності компанії в цілому і проекту зокрема.

В підпункті про організаційну структуру компанії описують способи і форми об’єднання працівників для досягнення компанією виробничих і управлінських цілей, що поставлені в бізнес-плані. Вона повинна бути документально зафіксована в графічних схемах структури, штатному розкладі персоналу, положеннях про управлінський апарат підприємства, посадових інструкціях окремих виконавців. Особливості організаційної структури характеризуються кількістю ланок, ієрархічністю, особливостями розподілу повноважень та відповідальності по вертикальній і горизонтальній складовим структури управлінської системи.

Організаційні структури, які використовуються в промисловості можуть бути залежними від багатьох чинників: розмірів підприємства, обсягів фондів, загальної чисельності працюючих, принципів роботи, структури ринку, його насиченості тощо.

В бізнес-план також вводяться дані про:

 1. виробничо-технологічну структуру підприємства;
 2. функції основних підрозділів;
 3. склад дочірніх компаній та філій, їх організаційні взаємозв’язки з головним офісом;
 4. організацію управлінської ланки компанії;
 5. структуру координування взаємодії відділів і секторів компанії;
 6. автоматизовану систему управління.

В кінці розділу необхідно підсумувати його, оцінивши відповідність організаційної структури компанії цілям і задачам, які ставляться перед нею в запропонованому проекті.

cat-img

Категорії