Бізнес плани бувають інвестиційними, стратегічними, розробленими відповідно до плану оздоровлень діючої компанії. Види бізнес планів від того, що потрібно в першу чергу показати замовникові.

Перед розробкою бізнес плану необхідно точно окреслити його характеристики і місію, щоб мінімізувати затрати на його розробку, а також чітко організувати сам процес.

Бізнес-плани являються інструкціями до дії не тільки існуючим, але і новим компаніям. Але, перш ніж приступити до самого планування, необхідно точно окреслити його місію, що дозволить здійснити чітку організацію процесу і мінімізацію затрат.

Види бізнес планів класифікуються відповідно до

1. Цілей:

 • інвестиційні, які спрямовані на впровадження новітніх технологій, випуску нової продукції або виводу на ринок традиційного продукту (здійснюється це шляхом нового будівництва, або розбудову діючого підприємства, реконструкції, модернізації, оновлення засобів виробництва);
 • розробки стратегії розвитку компанії;
 • планування діяльності компанії;
 • фінансове оздоровлення діючої компанії.

2. Об’єкту планування:

 • компанії в цілому (новоствореної чи діючої);
 • об’єднань (групи) компаній;
 • інвестиційного проекту (одного з напрямків господарювання).

3. Кінцевих споживачів:

 • для внутрішнього використання компанією чи її керівництвом;
 • для банків, інвесторів, акціонерів;
 • для регіональних адміністрацій;
 • для бізнес-партнерів (клієнтів, спонсорів, лізингодавачів та ін.).

4. Термінів досягнення цілей (горизонтів):

 • стратегічні (довгострокові), які представляються у вигляді сукупності основних задач компанії та методів їх досягнення протягом довгого часового проміжку;
 • тактичні (середньострокові), які характеризуються значно меншим строком досягнення цілей та методів їх досягнення (від 3 до 5 років), що використовуються для підтримки стратегічних планів та містять більш точний перелік дій щодо рішення задач;
 • оперативні (короткострокові), які є системою бюджетування діяльності компанії в цілому та її підрозділів на час найближчого фінансового року (виділяються планові задачі щодо забезпечення всіх напрямків господарювання).

5. Рівня конфіденційності:

 • офіційні, які призначені для ознайомлення потенційним партнерам, інвесторам, спонсорам.
 • робочі, які являються повсякденними керівництвами до дії і використовуються керівниками компаній, командами розробників, а також консультантами, їх відрізняє особлива таємність, оскільки робочі плани містять інформацію, яка не повинна попасти в руки конкурентам (вливання в проект, інформація про конкурентне становище, особливості маркетингової політики).
cat-img

Категорії