У процесі розробки бізнес плану планувати грошовий потік важливіше, ніж прибуток. Прибуток - це фінансовий показник, яким легко маніпулювати для того, щоб з робити підприємство більш привабливим для інвестора. Тільки рух грошових коштів показує реальний стан фінансів підприємства, а основним показником є чистий грошовий потік.

Грошовий потік - основа інвестиційного аналізу

Інвестиційний аналіз є важливою складовою фінансового планування, а тому грошовий потік необхідно визначати так само, як і фінансові результати. Мало того, важливість саме грошового потоку обумовлена історично та практично. Після фінансової кризи, що відбулася в США через неправильну оцінку підприємства за допомогою прибутків, важливе значення при оцінці бізнесу отримала здатність генерувати живі гроші. Не прибуток, який формується на папері і піддається маніпуляціям, а саме грошовий потік. Він показує фактичні дані використання коштів, у тому числі і коштів інвестора – став об'єктом аналізу.

Інвесторові дійсно важливо бачити, на що будуть спрямовуватися його живі гроші, і на яку суму він може розраховувати в майбутньому. Саме тому будь-який бізнес-план повинен охоплювати план доходів та витрат коштів.

Планування грошових потоків на нових підприємствах – процедура досить нескладна. Враховуючи, що не маючи практичного досвіду, підприємство не може планувати дебіторську заборгованість чи наявність авансових платежів, усі надходження грошей є вхідними грошовими потоками. В той час як усі витрачання грошей є вихідними грошовими потоками. Різниця між вхідними і вихідними грошовими потоками формує чистий грошовий потік за певний період.

Чистий грошовий потік

Саме показник чистого грошового потоку є цікавий для будь-якого організатора бізнесу, оскільки йому також цікаво розуміти, скільки ж грошей в нього залишиться на розрахунковому рахунку після того як він закупить всі матеріали, виплатить заробітну плату та податки, розрахується за кредитами та з інвесторами. Залишок грошових коштів – є значно цікавішим показником, ніж грошовий потік. І в першу чергу, показник є цікавим для інвестора, який не має емоцій щодо реалізації бізнес-плану, а шукає виключно матеріальну вигоду.

cat-img

Категорії