• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Структура бізнес плану: чи є в ній стандарти

Структура бізнес плану:  титульний лист, резюме, описова частина (опис компанії, управлінців, продукцію, маркетинг, виробництво), специфіка ринку, опис проекту, оцінка ризиків, специфіка впровадження і додатків.

Нижче приведений загальний опис структури бізнес-планів, хоча в деталях кожне планування може відрізнятись від загальноприйнятого зразку, тому перед розробкою варто звернутись до спеціалістів структури, для якої прописується документ за отриманням рекомендацій.

Згідно з нижче приведеною схемою розробляються документи, які призначені для отримання лінії фінансування, а також для отримання серйозних контрактів з великими компаніями. Загальна структура документу достатньо об’ємна  і може бути суттєво спрощена, якщо документ готується для внутрішнього використання, або установа, що вимагає його розробку, не потребує деяких даних, щодо господарювання.

Типова структура бізнес плану

 1. Титульний лист.
 2. Короткий опис проекту (резюме).
 3. Опис самої організації, що включає:
 • загальні відомості про компанію та її господарювання;
 • відомості, що стосуються управлінського апарату та персоналу;
 • відомості про перелік основних груп продукції, що випускається чи послуг, що надаються;
 • відомості про маркетингову політику та організацію збуту;
 • відомості про інфраструктуру та виробництво;
 • відомості, що стосуються фінансового стану.
 1. Опис ринку:
 • визначення цільових сегментів та насиченість ринку;
 • середовище і тенденції ринку;
 • відомості про конкурентів;
 • можливості та загрози ринку.
 1. Опис проекту:
 • відомості про ідею, цілі та логічне обґрунтування;
 • призначення засобів та джерела фінансування4
 • умови фінансування та наявність застави;
 • структура виробничого процесу;
 • прогнозування економічної ефективності:
 • обсяги продажу;
 • відомості про доходи компанії;
 • відомості про рух грошових коштів;
 • динаміка зміни основних фінансових коефіцієнтів;
 • розрахунок точки незбитковості;
 • оцінка ризиків;
 1. План впровадження проекту.
 2. Додатки.
cat-img

Категорії