Стратегія конкурентних переваг будується на основі аналізу конкурентних переваг, за результатами якого визначається місце підприємства на ринку.

Розробка стратегії конкурентних переваг в залежності від місця на ринку

Лідер

Продовження наступальної стратегії, аналіз можливості введення в дію інновацій, що посилять тиск на конкурентів.

При необхідності стабілізації позицій потрібно підтримувати необхідний рівень рентабельності, збалансовувати ціни та працювати над вдосконаленням сервісу.

При боротьбі із конкурентами необхідно працювати над здійсненням заходів із тиску на конкурентів, залученням додаткових споживачів,  роботою над зменшенням вагомості конкурента: переманювання персоналу, клієнтів та постачальників.

Сильна конкурентна позиція

Потрібно шукати ніші, які до цього часу є незайнятими. Обирається цільовий ринок та працюється над створенням найкращого товару або послуги. Сильний гравець ринку веде себе як лідер, він поглинає дрібних конкурентів та працює над зміцненням власного іміджу.

Слабка конкурентна позиція

Для того, щоб вистояти на ринку, відбувається розширення асортименту товарів або послуг.

Проводиться реінвестування для отримання прибутків у короткостроковій перспективі. Для цього вилучаються ресурси із неефективно працюючих секторів та переводяться у більш перспективні.

Аутсайдер

Для того, щоб вийти на ринок, слід провести реорганізацію підприємства, здійснити перепозиціонування бізнесу, знайти внутрішні резерви, шукати можливості злиття із іншими підприємствами, зменшувати кількість асортименту товарів, що не приносять прибуток. Також доцільно розглянути варіант зі збільшенням ціни, якщо попит змінюється в залежності від її коливання.  Як варіант, розглядається можливість виходу з бізнесу, якщо діяльність не приносить доходу.

У відповідності до ситуації в ринковому середовищі обирається одна із декількох стратегій розвитку підприємства, що базуються на:

 1. Зниженні собівартості продукції та зменшенні ціни;
 2. Диференціації продукції та виводу на ринок нових продуктів, що будуть більш цікавими споживачам;
 3. Сегментування ринку та впровадження нововведень;
 4. Орієнтація на задоволення поточних потреб споживача.

Знизити собівартість продукції можливо за умови:

 • Збільшення частки підприємства на ринку і отримання доступу до більш дешевої сировини;
 • Впровадження еластичних цін на товари та послуги;

Диференціювати продукцію можливо за умови:

 • Наявності широкого асортименту товарів чи послуг;
 • Задоволення різноманітного попиту на продукцію;
 • Використання нецінових методів конкурентної боротьби.

Сегментування ринку відбувається за умови:

 • Визначення потреб споживачів та коректування цільового використання товару;
 • Відсутність конкурентів на певних сегментах ринку.

Впровадження нововведень формується за умови:

 • Відсутності аналогічної продукції на ринку;
 • Наявності потенційного попиту на новостворений продукт;
 • Готовності підприємств підтримувати нововведення.

Необхідно також виділити той факт, що при розробці конкурентних переваг для бізнес-плану, враховується пріоритетність завдань. Є завдання вищого і нижчого порядку.

Нижчого порядку завдання:  це вирішення питань із проблемами робочої сили, матеріальних питань, постачання запасів чи енергетичних ресурсів.

Завдання вищого порядку це: розробка унікальної продукції, використання нових технологій, створення оптимальної структури маркетингу, організація нового виробничого процесу, формування ділової репутації підприємства на ринку.

Вибитися у лідери серед конкурентів можна за рахунок виводу на ринок нової продукції, аналогів якій не існувало до цього часу. Такого конкурента витіснити буде вкрай складно. Варіант із випуском нової продукції чи технологій є дорогим, він часто є недоступним для загальної кількості підприємств.

cat-img

Категорії