Фінансування крафтової пивоварні "Майстерська"

Для того, щоб обрати джерела фінансування, необхідно визначити суму, яка необхідно для запуску бізнесу.

Для реєстрації бізнесу витратиться 24.0 тис. грн., це сума, яка необхідна на оформлення документів, реєстрацію в контролюючих органах, виготовлення печатки та ін. Для початку діяльності необхідно, щоб на складі знаходились товарні (матеріальні) запаси. Прогнозована сума залишків товарів на складі на початок діяльності складає 50.0 тис. грн.

Потрібно врахувати, що крафтова пивоварня "Майстерська" не зможе з першого місяця роботи заробити на утримання персоналу, сплату комунальних та податків. Для цього необхідно мати резервні кошти, які можна буде використати на випадок недоотримання планового рівня доходу. Планові річні видатки становлять 1793.43 тис. грн. , в місяць необхідно близько 127.70 тис. грн.

Таким чином, для бізнесу потрібна сума 2777.70 тис. грн. в т.ч.:

  • основні запаси 2548 тис. грн.;
  • нематеріальні активи 28.0 тис. грн.;
  • запаси товарів та матеріалів 50.0 тис. грн.;
  • додаткова сума на реєстрацію бізнесу 24.0 тис. грн.
  • резервний капітал на погашення витрат 127.70 тис. грн.

На підприємствах для придбання активів використовується власний та залучений капітал. Власним капіталом є статутний капітал та прибуток, за рахунок який придбаваються активи. Оскільки підприємство ще не отримує прибутку, єдиним джерелом власних коштів є внески засновників. На крафтовій пивоварні "Майстерська" сума власних коштів складає 1400.0 тис. грн. Таким чином, щоб придбати всі необхідні активи, необхідно залучити кредитні кошти.

Стратегія фінансування в бізнес плані - кредитування. Сума кредиту становить 1377.70 тис. грн. ( 2777.70 - 1400.0 ).

Структура кредиту для придбання активів, розподіл погашення за роками

Показник 2019 2020 2021 2022 2023
Сума кредиту, тис. грн. 459.23 459.23 459.23 0 0
Банківські відсотки, тис. грн. 146.77 146.77 146.77 0 0
Загальна сума боргу, тис. грн. 606.0 606.0 606.0 0 0

Крафтовій пивоварні "Майстерська" доцільно взяти кредит на 36.0 місяців під 19.0% річних. Щорічно витрати на сплату відсотків становлять 146.77 тис. грн., на погашення тіла кредиту потрібно виділяти 459.23 тис. грн. щорічно.

cat-img

Категорії