• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Скільки потрібно грошей для відкриття бізнесу

При написанні бізнес плану необхідно підрахувати, скільки потрібно грошей для відкриття бізнесу. Для цього визначається потреба у основному та оборотному капіталі, враховуються резерви запасів грошових коштів на випадок неотримання бажаних доходів для продовження фінансування виробничої діяльності.

Отримавши інформацію про ринок, в якому буде здійснюватися господарська діяльність та визначившись з тим, чим буде займатися підприємство, необхідно скласти перелік капіталу, який буде використовуватися для здійснення діяльності. Доцільно весь капітал поділити на основний та оборотний.

До основного капіталу відносять будівлі, споруди, обладнання, автомобілі та інші види основних засобів. До оборотних коштів, які необхідні для реалізації бізнес-ідеї, як правило, включають запаси товарів, запасних частин, сировини.

Інвестор, як правило, вкладає кошти в основний капітал, тому для того, щоб показати, яку суму необхідно залучити до розвитку підприємства, варто скласти таблицю із детальним описом всього обладнання та інших видів основного капіталу та його вартістю. При цьому доцільно показати середні ціни на дану продукцію від різних виробників, щоб інвестор був переконаним у тому, що вартість обладнання не є завищеною – вона є реальною. Також доцільно описати корисний термін використання даного обладнання та розрахувати амортизаційні відрахування.

Однак, окрім коштів на придбання основного капіталу, необхідні кошти і на оборотний капітал, і на підготовку до запуску виробництва. Ці всі потреби також необхідно підрахувати.

До основних витрат, що пов'язані із підготовкою до інвестиційного проекту відносять:

 • розробка прототипу;
 • витрати на патентування;
 • витрати на тестування.

Що стосується інвестування у нові проекти (старт-апи), то тут до підготовчих витрат слід віднести:

 • витрати на створення підприємства та виготовлення печатки;
 • підготовка приміщення до здійснення діяльності – це вартість ремонтних робіт;
 • витрати в оборотний капітал, який повинен знаходитися на складі для початку процесу виробництва.
 • готівка для проведення миттєвих розрахунків.

Однак, необхідно врахувати і той факт, що підприємство не завжди зможе отримати бажані доходи, а постійні витрати на запуск підприємства потрібно здійснювати. Відповідно дані роботи будуть фінансуватися за рахунок резервів – це кошти власників, засновників, інвесторів чи кредиторів. Тобто необхідно передбачити мінімальний резерв коштів, яких повинно бути достатньо для продовження розвитку справи у випадку недостатньої кількості доходів.  Дані запаси розраховуються відповідно до витрат підприємства на певний період часу. Підприємство самостійно, виходячи із виду діяльності, повинно передбачити суму резервів, вона може складати від 10 до 50% річних витрат підприємства.

Отже,  для того, щоб розрахувати вартість інвестицій, які необхідні для створення проекту необхідно підсумувати потреби у:

 • основному капіталі, що буде використовуватися для виробництва;
 • запасах, яких повинно бути достатньо для запуску процесу виробництва;
 • грошових коштах на організацію бізнесу;
 • грошових коштах на проведення підготовки приміщень до запуску виробництва та збуту продукції;
 • суми резервів коштів на випадок невиправдання прогнозів щодо доходів підприємства.
cat-img

Категорії