Тактичний план це проміжна ланка між стратегічним довгостроковим плануванням та бюджетуванням. Його терміни обмежені періодом, в більшості випадків, від 1 до 2 років.

В процесі цього типу планування вирішуються задачі, пов’язані з розподілом ресурсів для досягнення поставленої компанією мети.

Особливості тактичного планування

 1. Виконання тактичних рішень, пов’язаних з подоланням несуттєвих ризиків, оскільки комплекс рішень направлений на запобігання внутрішнім проблемам.
 2. Цифрове відображення результативності процесу господарювання дозволяє зробити аналіз більш доступним.
 3.  Крім того, що основна увага концентрується на середніх і нижчих управлінських рівнях, є елементи оцінки продуктивності і результативності по окремим підрозділам.

Тактичне планування розглядається у вигляді засобу реалізації стратегічних бізнес-планів, оскільки дозволяє розробку методики досягнення поставлених цілей. Також його представляють у вигляді розгорнутої програми в виробничому, господарському і соціальному напрямках в роботі персоналу компанії, направленій на виконання задач, з урахуванням повного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Процес реалізації тактичного плану характеризується меншими ризиками, оскільки рішення являються більш деталізованими, направленими на вирішення і боротьбу з появою внутрішніх проблем компанії, а також мають менший часовий проміжок дії. Рішення цього виду планування передбачають більшу конкретику і відносяться до визначених показників в роботі структурних підрозділів компаній, тобто їх можна більш ретельно досліджувати і аналізувати.
В такому плануванні є розділи, які відносяться до розподілу ресурсної бази з ціллю максимального підвищення прибутковості, шляхом максимального досягання поставлених цілей.

Завдання тактичного плану

 • склад, зміст, строки проведення і ресурсне забезпечення робіт по науково-дослідницькому та дослідницько-конструкторському напрямках;
 • створення або профілювання виробничих потужностей;
 • підготовка кадрів;
 • обсяги реалізації товару;
 • рівень та структура витрат;
 • матеріально-технічне забезпечення виробництва;
 • джерела фінансування.

Функції тактичного плану

Прогнозування

Полягає в спрямуванні зусиль керівників і спеціалістів підприємства на пошук цілей і задач, з допомогою яких будуть вирішуватись основні завдання, поставлені стратегічним планом.

Координування

Представляє собою визначення пропорцій, які потрібно встановити між ресурсною базою і специфікою діяльності для створення нормальної основи координації зусиль всього персоналу компанії.

Контроль

Представляє собою регулювання і моніторинг виконання поставлених задач, для досягнення максимального результату.

Для того щоб план зміг виконувати покладені на нього зобов’язання, він повинен відповідати наступним характеристикам:

 • гнучкості, тобто повинно мати місце врахування ініціативи персоналу, зайнятого виконанням плану;
 • не дивлячись на повноту розробленого стратегічного плану, рішення приймаються в залежності від тих факторів, які впливають на ефективність і реалізацію задач, які містить тактична версія;
 • підтримці головним керівництвом, яка необхідна для того щоб збільшити і розширити потенційні можливості, які покладені на план;
 • комплексності, яка представляє собою ефективну систему внутрішнього планування, тобто план повинен бути глибоко інтегрованим з бюджетом і стратегічним планом;
 • покладенням відповідальності за розробку і процес виконання плану керівництвом на підлеглих, для того щоб добитися причетності кожного працівника до виконання поставлених задач;
 • досягнення точності, ясності і лаконічності, що являється необхідною умовою для того, щоб всі могли засвоїти вимоги, викладені в плані і виступає запорукою його успішної реалізації.
cat-img

Категорії