• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Що таке статичний бюджет і де його використовують

Статичний бюджет це оперативне планування, яке залишається незмінним навіть у випадку зміни об’єму витрат, реалізації або інших ключових показників.

Що таке статичний бюджет

Статичний бюджет є плануванням, розрахованим на чітко визначений рівень господарювання компанії. В ньому рівень прибутків і витрат розробляються відносно визначеного рівня реалізації і об’ємів виготовленої продукції. Всі оперативні плани є статичними, оскільки прогнозування доходів і витрат проходить в складових частинах головного бюджету, базуючись на визначеному запланованому рівні реалізації.

Коли відбувається порівняння статичних бюджетів з реально досягнутими результатами, відсутнє врахування реального рівня виробництва. Тобто всі фактично отримані підсумки роботи порівнюються з тими, що були прогнозовані, без залежності від досягнутих об’ємів збуту. Даний ступінь аналізу відхилення плану вважають «0». Нульовий рівень аналізу базується на порівнянні статичного оперативного плану з фактичним результатом. Статичні бюджети не дають можливості для проведення детального моніторингу діяльності компанії.

cat-img

Категорії