• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Що таке інвестиції. Особливості інвестицій в стартапи

Інвестиції – це вкладення у діяльність різних підприємств з метою отримання економічної вигоди. Особливістю інвестування в стартапи є те, що вони є найбільш ризикованими і здійснюються в придбання обладнання та виробничої техніки.

Що таке інвестиції

При створенні нового бізнесу без інвестицій не обійтися. І навіть якщо і є багато охочих створити бізнес з нуля, який обійдеться без значних фінансових вкладень, то без інвестування все-рівно не обійтися. Правда, у даному випадку інвестиції матимуть не грошову форму, а здійснюватимуться у формі затрат праці. Будь-яка праця має матеріальне вираження, її затрати можна порахувати вартісно.

Затрати праці включають до вартості формування активів: основного капіталу або нематеріальних активів, які і є основним об'єктом інвестицій. Праця є основою формування вартості авторського права, яке у деяких сферах може слугувати базовим активом, що приносить дохід.

Отже, інвестиції – це вкладення грошових коштів або фінансових ресурсів у діяльність підприємства з метою отримання економічної вигоди у майбутньому. Будь-які вкладення власних, позичених чи залучених коштів або ресурсів є інвестиціями.

Що таке стартап

Говорячи образно, стартап – це будь-який новий бізнес. Однак спеціалісти з інвестицій досить часто під стартапами мають на увазі такий бізнес-проект, товар або послуга якого швидко вливаються на ринок без конкурентів і приносять відразу великі доходи. Основною сферою таких стартапів є  IT-індустрія. У нашому випадку під стартапами розуміють новостворені підприємства будь-якої галузі.

Як формуються прибутки інвестора від участі у стартапах

Досить часто при створенні стартапу організаторам необхідні кошти для здійснення планів. Одні готові пропонувати відсоток від прибутку, інші відсоток у власності.

Як правило інвестор отримує дохід від вкладень пропорційним його вкладенням у розвиток бізнесу. Який відсоток капіталу сформований за рахунок інвестиційних коштів, такий відсоток від прибутку віддається інвесторові у формі дивідендів. Якщо мова іде про участь у капіталі, то відповідний відсоток акцій належатиме інвесторові.

В цілому джерелом інвестиційних доходів від нових проектів є різниця між початковими вкладенням і приведеною сумою доходу.

Під приведеним доходом розуміють суму всіх доходів, які інвестор отримає протягом періоду, узгодженого із організатором, від здійснення своїх інвестицій.

Основною особливістю інвестування у стартапи є те, що вкладення коштів відбувається на початковій стадії життєвого циклу. Це найбільш ризикова стадія, яку іншими словами ще називають долиною смерті. Така назва закріпилася через те, що тільки 3% усіх стартапів можуть прожити більше 3-х років. Більшість з них або взагалі не приносять плановий дохід, або приносять його настільки мало, що діяльність у такому форматі продовжувати невигідно.

Винагорода за ризик – це низька вартість капіталу нового підприємства або незначні капіталовкладення, які в майбутньому можуть стати постійним джерелом пасивного доходу для інвестора.

Практика показує, що більшість стартапів України фінансуються на початковій стадії або за рахунок державних програм, або власних коштів. Бізнес-ангели, інвестори або венчурні фонди більше зацікавлені вкладати в підприємства, які вже вийшли із початкової стадії.

У що вкладаються гроші при формуванні стартапів

Рідко коли інвестори зацікавлені вкладати гроші в оборотні активи. Більшою мірою інвестиційні кошти ідуть на капітальні вкладення або у фінансування оплати праці спеціалістів, що працюють над розробкою нематеріального активу. Цей актив в подальшому отримає матеріальну вартість, тому у будь-якому разі інвестиційні кошти вкладаються в необоротні активи.

Як правило, інвестиційні вкладення не проводяться в будівлі чи споруди. Підприємству на початкових стадіях свого розвитку доцільно більш раціонально розпоряджатися капіталом, а тому більш доречно орендувати приміщення.

Те саме стосується транспорту, який можна взяти в оренду на ринку.

Інвестиційні кошти ідуть в першу чергу на придбання обладнання, виробничого інвентаря, який можна отримати тільки одним шляхом – придбанням.

cat-img

Категорії