• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Що таке дисконтування грошових потоків і як його проводити

Дисконтування грошових потоків це перерахунок майбутніх доходів на теперішню вартість грошей. Гроші можна вкладати і в інші, безризикові проекти і отримувати певний відсоток доходу від них. Саме тому використовуються певні нормативи доходів в дисконтуванні, які враховують інтереси інвесторів при визначенні доходів.

В основі будь-яких фінансових операцій лежить принцип тимчасової вартості грошей. Це поняття, яке будується на основі процесів, які з часом знецінюють вартість коштів. До таких слід віднести інфляційні процеси, складні відсотки, ризики. Будь-яка компанія, що планує інвестиції у розвиток, повинна подавати для інвестора не просто показники, які вона планує отримати, а розрахунок даних показників із врахуванням факторів, що знецінюють вартість коштів або компенсують інвесторові можливі втрати від неефективного використання капіталу.

Що таке дисконтування грошових потоків

Суть концепції тимчасової вартості грошей у тому, що сьогодні гроші коштують більше, чим у майбутньому. І це не тільки із інфляцією пов'язано, оскільки якщо би ці гроші не були би інвестованими, а просто пролежали на банківському рахунку, вони би недоотримали свій дохід від можливих вкладень. А окрім цього завжди є ризик не отримати інвестовані кошти назад. Якщо розглядати в макроекономічних масштабах, то виникає якийсь середній відсоток неповернення коштів, вкладених у інвестиційні проекти. Це не обов'язково повинно стосуватися нашого проекту, але в цілому таку ймовірність розглядати потрібно.

Визначення справедливої вартості активу або зобов'язання з використанням методу оцінки приведеної вартості  включає наступні методи оцінки:

  • оцінку майбутньої вартості активу або зобов'язань;
  • очікування можливих змін суми грошових потоків у часі;
  • тимчасову вартість грошей, яка представлена ставкою безризикових монетарних активів;
  • ціну за прийняття невизначеності, яка притаманна усім грошовим потокам;
  • ризик невиконання зобов'язань, що відносяться до даного інвестиційного проекту.

Тимчасова вартість грошей включає в себе два поняття:

  • теперішня вартість (дисконтування)
  • майбутня вартість (метод складного відсотка або компаундинг).

У фінансовому обліку дисконтування використовується, щоб порівняти дані вартості активів у різний час. В бізнес-плануванні дисконтування використовується, щоб перерахувати, скільки необхідно отримувати коштів зараз, щоб в майбутньому підприємство отримало бажану заплановану суму.

Формула дисконтування

PV = FV / (1+i)n

де

PV - поточна вартість;

FV - майбутня вартість;

i - ставка дисконтування;

n - кількість років інвестиційного проекту.

Розрахунки теперішньої вартості грошових коштів проводяться за допомогою ставки дисконтування, яка якраз і включає усі можливі ризики втрат грошових коштів в майбутньому.

Ставка дисконтування - це відсоток, який планує отримати інвестор від власних вкладень. Цей відсоток називається нормою доходності.

cat-img

Категорії