Банківські вимоги до бізнес плану  - показати наявність активів та  величини фінансових потоків. Інвестиційні фонди – стрімкий ріст та вільну нішу реалізації. Партнери – наявність спільного потенціалу, а для довгострокових контрактів необхідне стабільне становище і надання пільг.

В залежності від того, для досягнення яких цілей здійснюється процес бізнес-планування, самі бізнес-плани можуть суттєво відрізнятись. Розглянемо відмінності бізнес-планами, які найчастіше використовуються.

Загальна характеристика бізнес-планування

У різних спеціалістів, які зацікавлені в вашому продукті чи послузі, звичайно, різні підходи до оцінки пріоритетів документу. До прикладу, банківські структури з певною часткою недовіри ставляться до бізнес-планів, в яких концентрується увага на високих показниках приросту виробництва і розвитку підприємства в цілому. Представники венчурних інвестиційних компаній, навпаки, хотіли би бачити стрімкий розвиток компанії.

Довідка:  венчурні компанії  - це фінансові організації, які спеціалізуються на вкладанні коштів у власний капітал та розвиток чужого бізнесу з метою інвестиційного заробітку. Як правило, венчурні компанії формують акціонерний капітал підприємства. Вони володіють певним відсотком пакету акцій і розраховують на пропорційні відсотки з прибутку.

Це, звичайно, ніяк не означає, що необхідно складати декілька документів, кожен з яких буде написаний під конкретну фінансову організацію. Навпаки, різні бізнес-плани  повинні бути ідентичними по структурі. Всі вони повинні бути орієнтованими на єдине коло питань, які пов’язані з вашою діяльністю. Відрізнятися документи будуть тільки обсягом та специфікою задач, яким потрібне рішення. Для залучення засобів венчурних інвестиційних компаній в план повинно бути внесено якомога більше змін, націлених на максимальне висвітлення того, що всі отримані від них засоби будуть направлені на стимуляцію стрімкого розвитку підприємства, тоді як документ, орієнтований на банківську установу, повинен бути підтвердженням того, що позикові кошти будуть спрямовані на підвищення якості товару чи послуги, а також на підвищення продуктивності.

В нижче приведеній схемі ми спробували описати перелік моментів, які повинні в тій чи іншій мірі бути відображені в бізнес-планах, які орієнтовані на представників різних категорій бізнесу.

 Таблиця 1 – Особливості структури бізнес плану для різних зацікавлених осіб

Під яку структуру прописується план Яким аспектам потрібно приділити додаткову увагу Сторінки (виключаючи додатки)
Банківські установи Величина фінансових потоків, наявність активів, стабільність розвитку 10-20
Інвестиційні фонди Стрімкі темпи росту, наявність  великого ринку збуту, професійний колектив однодумців 20-40
Стратегічне партнерство Наявність спільного потенціалу, виробництво спільних товарів, послуг 20-40
Об’ємний контракт Стабільне становище в компанії, додаткові послуги 20-40
Залучення нових співробітників Стабільність компанії, величезні можливості кар’єрного/професійного зростання 20-40
Спеціалісти по злиттю фірм Досягнення цілей, які жодне з підприємств не зможе досягнути поодинці 20-40
cat-img

Категорії