Наявність планових показників матеріальних витрат, витрат на оплату праці, амортизаційних відрахувань та інших витрат операційної діяльності дозволяють отримати загальну суму витрат  операційної діяльності.

Таблиця 12 – Планування витрат операційної діяльності

Показники Роки
1 2 3 4 5
Матеріальні витрати 1143,8 1201,0 1261,0 1324,1 1390,3
Витрати на оплату праці 819,8 878,4 937,0 995,5 1054,1
Інші витрати 121,6 127,0 139,5 146,1 152,8
Амортизація лінійним методом 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8
Витрати операційної діяльності 2182,1 2303,2 2434,3 2562,5 2693,9

Отже, витрати операційної діяльності складають в перший рік діяльності 2182,1 тис.грн. Слід зауважити, що даний обсяг виробництва продукції можливо досягнути тільки за умови, що підприємство буде отримувати дохід. Фінансування на закупку матеріалів, оплату праці персоналу та інших витрат повинно здійснюватися за рахунок доходу. У випадку, якщо  підприємство не зможе відразу отримувати передбачувані доходи, потрібно мати кошти на фінансування діяльності.

Визначимо точку беззбитковості діяльності підприємства на наступні роки. Точкою беззбитковості є повна собівартість підприємства, що складається із витрат операційної та фінансової діяльності.

Таблиця 13 – Визначення повної собівартості виробництва

Показники Роки
1 2 3 4 5
Витрати операційної діяльності 2182,1 2303,2 2434,3 2562,5 2693,9
Витрати фінансової діяльності 27,7 27,7 27,7 0,0 0,0
Собівартість виробництва 2209,8 2331,0 2462,1 2562,5 2693,9

Точка беззбитковості діяльності підприємства складає в перший рік діяльності  1844,1 тис. грн.

cat-img

Категорії