Проведемо планування структури капіталу підприємства. На початок року плановий баланс складає 671,1 тис.грн. Підприємство починатиме зі збитком в розмірі 5 тис.грн., це розмір витрат на реєстрацію діяльності підприємства. На початок другого року діяльності FireFood буде фінансово-незалежним. Власник капітал переважатиме залучений.

Таблиця 22 – Планова структура капіталу FireFood

Показник На початок І року На початок ІІ року На початок ІІІ року На початок ІV року На початок V року На початок VI року
Необоротні активи 656,1 559,3 462,5 365,7 268,9 172,0
Необоротні активи 656,1 559,3 462,5 365,7 268,9 172,0
Сировина і матеріали 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Грошові кошти 0,0 169,2 349,6 542,1 875,9 1221,9
Оборотні активи 15,0 184,2 364,6 557,1 890,9 1236,9
Баланс 671,1 743,5 827,1 922,8 1159,8 1409,0
Статутний капітал 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0
Нерозподілений прибуток -5,0 199 415 643 880 1129
Власний капітал 275,0 479,4 695,0 922,8 1159,8 1409,0
Кредит 396,1 264,1 132,0 0,0 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 396,1 264,1 132,0 0,0 0,0 0,0
Баланс 671,1 743,5 827,1 922,8 1159,8 1409,0

Планова вартість активів через 5 років зросте більше, ніж в 2 рази. Звичайно, що в ході діяльності підприємству нема сенсу зберігати гроші на розрахунковому рахунку, тому вони можуть використовуватися на розвиток проекту або відкриття другої точки. Через 3 роки діяльності підприємство матиме можливість запустити ще одну точку за власний кошт. При цьому ефективність роботи буде вищою, оскільки витрати на сплату відсотків за кредит будуть відсутніми.

Таблиця 23 – Визначення середньозваженої вартості капіталу

Власний капітал 479,4 695,0 922,8 1159,8 1409,0
Ставка дисконту 10 10 10 10 10
Залучений капітал 264,1 132,0 0,0 0,0 0,0
Ставка кредиту 21 21 21 21,0 21,0
Ставка податку на прибуток 16 16 16 16 16
WACC 12,7 11,2 10,0 10,0 10,0

Середньозважена вартість капіталу становить перший рік 12,7%, надалі показник поступово зменшуватиметься до рівня 10%.

cat-img

Категорії