• MFLOW
  • Ідеї
  • Бізнес ідеї
  • Планування структури капіталу підприємства "Крафтова пивоварня "Майстерська"

Спланувавши необхідну вартість активів та визначившись із джерелами фінансування можна скласти плановий баланс підприємства на наступні 5 років.

Планування структури капіталу підприємства на наступні 5 років

Назва показника На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023
І. Необоротні активи x x x x x
Нематеріальні активи 28.0 14.14 0.28 0.28 0.28
Основні засоби 2548 1950.63 1353.27 755.90 352.58
Капітальні інвестиції 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Всього за розділом І. 2576 1964.77 1353.55 756.18 352.86
ІІ. Оборотні активи x x x x x
Запаси 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Гроші на рахунку та в касі 127.70 573.05 1083.32 1654.70 2484.71
Всього за розділом II. 177.70 623.05 1133.32 1704.70 2534.71
Баланс 2753.70 2587.82 2486.87 2460.88 2887.57
ІІІ. Власний капітал x x x x x
Статутний капітал 1400.0 1400.0 1400.0 1400.0 1400.0
Нерозподілені прибутки -24 269.36 627.64 1060.88 1487.57
Всього за розділом III. 1376 1669.36 2027.64 2460.88 2887.57
V. Короткострокові зобов'язання x x x x x
Позики банку 1377.70 918.47 459.23 0.00 0.00
Всього за розділом V 1377.70 918.47 459.23 0.00 0.00
Баланс 2753.70 2587.82 2486.87 2460.88 2887.57

WACC (Weight average cost of capital) – показник середньозваженої вартості капіталу, який використовують при оцінці необхідності інвестування в різні цінні папери, проекти та дисконтування очікуваних доходів від інвестицій та визначення вартості капіталу компанії.

WACC = (Власний капітал * Ставка дисконту + Залучений капітал * Кредитна ставка * (1- Ставка податку на прибуток) ) / Капітал

Проведемо підрахунок показника на 01.01.2020 :

WACC = (1669.36 * 15 + 918.47 * 19.0 * (1- 0.16) ) / 2587.82 = 15.34 %

Таким чином, середньозважена вартість капіталу крафтової пивоварні "Майстерська" :

в 2020 році складає 15.34%;

в 2021 році складає 15.18%;

в 2022 році складає 15.00%;

в 2023 році складає 15.00%.

cat-img

Категорії