• MFLOW
  • Ідеї
  • Бізнес ідеї
  • Планування організаційної структури управління та витрат на оплату праці

На підприємстві всього працюватиме 4 працівники. Вони формуватимуть 2 зміни по 2-є людей, що займатимуться обслуговуванням та приготуванням їжі.

Це спеціалісти, які будуть по-черзі займатися збутом продукції та підготовкою до збуту. Середньомісячна оплата праці одного працівника становить 14 тис. грн. Високі заробітні плати дозволяють утримати працівників на місці роботи. Оклад буде щорічно зростати пропорційно росту цінам. Організаційна структура проста, лінійна.

Таблиця 8 – Планування чисельності працюючих та фонду оплати праці підприємства

Показники Роки
1 2 3 4 5
Чисельність персоналу, чол. 4 4 4 4 4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника 14 15 16 17 18
Річний фонд заробітної плати 672,0 720,0 768,0 816,0 864,0
Соціальні внески 147,8 158,4 169,0 179,5 190,1
Всього витрати на оплату праці 819,8 878,4 937,0 995,5 1054,1

Витрати на оплату праці разом із соціальними внесками становлять 819,8 тис.грн. на рік. На наступний планується збільшити оклад до 15 тис.грн., а через 5 років до 18 тис.грн.

cat-img

Категорії