Проведемо планування грошових потоків з метою визначення місць їх нагромадження та витрачання.

Надходження та витрачання грошових коштів крафтовою пивоварнею "Майстерська" перед початком діяльності на початок 2018 року

Каса на початок 2018 р.
Прихід Розхід
1400.0
Поставили на баланс власні кошти
2548
Придбали основні засоби
1377.70
Перераховано на рахунок кредитні кошти
28.0
Купили нематеріальні активи
127.70
Поставили на рахунок резервну суму для покриття майбутніх витрат
50.0
Купили запаси та товари
  24.0
Витрачено на відкриття фірми
  0.0
Витрачено на ремонти
  127.70
Відкладено резервну суму на покриття майбутніх витрат
2905.40
Всього грошові надходження
2777.70
Всього грошові витрати
127.70
Залишок грошових коштів до початку діяльності
 

 

Надходження та витрачання грошових коштів крафтовою пивоварнею "Майстерська" перед початком діяльності на початок 2019 року

Каса на кінець 2018 г.
Прихід Розхід
127.70
Залишок коштів до початку діяльності
 
2289.43
Виручка від реалізації продукції
146.77
Сплата відсотків за кредит
  180
Оплата праці персоналу
  39.60
Оплата соціального збору
  553.70
Інші витрати підприємства
  55.88
Оплата податку на прибуток
  408.90
Матеріальні витрати
  459.23
Погашення кредиту
2289.43
Всього грошові надходження
1844.08
Всього грошови витрати
573.05
Залишок грошових коштів на кінець 2018 р.
 

 

Надходження та витрачання грошових коштів крафтовою пивоварнею "Майстерська" перед початком діяльності на початок 2019 року

Каса на кінець 2019 р.
Прихід Розхід
573.05
Залишок грошових коштів на початок 2019 р.
 
2796.11
Виручка від реалізації продукції
146.77
Сплата відсотків за кредит
  393.60
Оплата праці персоналу
  86.59
Оплата витрат на соціальне забезпечення
  624.60
Інші витрати підприємства
  68.24
Оплата податку на прибуток
  506.80
Матеріальні витрати
  459.23
Погашення кредиту
2796.11
Всього грошові надходження
2285.84
Всього грошові витрати
1083.32
Залишок грошових коштів на кінець 2019 р.
 
cat-img

Категорії