Проведемо планування фінансового результату – чистого прибутку. Враховуючи те, що завдяки  вибору більш вигідної системи оподаткування підприємству вдається скоротити витрати на оподаткування, в перший рік діяльності прибуток є найбільшим.

Таблиця 17 – Планування прибутку підприємства

Показники Роки
1 2 3 4 5
Доходи від реалізації 2541 2681 2831 2947 3098
Витрати без податків 2210 2331 2462 2563 2694
Сплата податків 127 134 142 147 155
Чистий прибуток 204 216 228 237 249

Чистий прибуток підприємства складає у перший рік діяльності 141 тис. грн. В другий рік прибуток складе 88 тис. грн. і в подальші роки зростатиме пропорційно росту доходів.

Сплата податку відноситься до витрат підприємства. Ці витрати закладаються у собівартість продукції і кінцеву ціну одиниці продукції.

cat-img

Категорії