В умовах невипробуваного ринку формування ціни відбувається шляхом нарахування націнки на повну собівартість. Для підприємств такої галузі 15% націнки є досить високим показником, який дозволяє отримувати високий прибуток. Таким чином виручка від реалізації складе 2 209,8 * 1,15= 2 541,2 тис.грн. на рік протягом першого року. Наступні роки виручка зростатиме пропорційно витратам із врахуванням цієї ж націнки.

Таблиця 14 – Планування виручки від реалізації

Показники Роки
1 2 3 4 5
Собівартість виробництва 2209,8 2331,0 2462,1 2562,5 2693,9
Виручка від реалізації 2541,2 2680,6 2831,4 2946,9 3098,0

Отже, плановий дохід підприємства складає 2541,2 тис.грн. у перший рік діяльності, в подальшому прогнозується зростання доходу пропорційно змінам ціни на готову продукцію.

cat-img

Категорії