Проведемо планування амортизаційних відрахувань на наступних 5 років. Амортизаційні витрати є частиною собівартості продукції, вони входять до складу ціни, а тому необхідно підрахувати, яка сума витрачених коштів  буде врахована у ціні готової продукції.

Планування амортизаційних відрахувань лінійним методом, в тис. грн.

Назва необоротного активу 2019 2020 2021 2022 2023
Транспортні засоби 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72
Обладнання для варіння 299.38 299.38 299.38 299.38 299.38
Меблі 69.30 69.30 69.30 69.30 0
Комп'ютери та техніка 6.93 6.93 6.93 6.93 0
Бренд 13.86 13.86 0 0 0
Бочки та розливочне обладнання 194.04 194.04 194.04 0 0
Всього за рік 611.23 611.23 597.37 403.33 327.10

Покажемо порядок розрахунку лінійної амортизації:

Сума амортизації транспорту становить: (140.0 - 1.40) / 5.0 = 27.72 тис. грн.

Сума амортизації обладнання становить: (1512.0 - 15.12) / 5.0 = 299.38 тис. грн.

Щорічна сума амортизації меблів становить: (280.0 - 2.80) / 4.0 = 69.30 тис. грн.

Щорічна сума амортизації комп'ютерів становить: (28.0 - 0.28) / 4.0 = 6.93 тис. грн.

Щорічна сума амортизації програмного забезпечення становить: (28.0 - 0.28) / 2.0 = 13.86 тис. грн.

Щорічна сума амортизації інших видів основних засобів становить: (588.0 - 5.88) / 3.0 = 194.04 тис. грн.

cat-img

Категорії