Амортизаційні витрати не формують грошові потоки підприємства, однак вони формують собівартість продукції. Лінійний метод нарахування амортизації дозволяє спростити списання вартості обладнання, транспорту та меблів. Планові списання основного капіталу розглянемо  в таблиці.

Таблиця 10 – Амортизація основного капіталу підприємства лінійним методом

Назва активу Роки
1 2 3 4 5
Транспорт 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1
Обладнання 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8
Меблі 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
Амортизація основних засобів 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4
Нематеріальні активи, бренд 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Амортизація нематеріальних активів 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Всього амортизація 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8

Отже, основні засоби підприємства списуються рівномірно вартістю 93,4 тис. грн. на рік. Нематеріальні активи списуються також рівномірно по 3,4 тисячі гривень щорічно. Загальна сума амортизаційних відрахувань становить 96,8  тис. грн. на рік.

cat-img

Категорії