• MFLOW
 • Ідеї
 • 100 Q&A
 • Як проходить планування ціни на готову продукцію

Ціна є основним фактором, який формує прибуток підприємства. При здійсненні планування ціни кожне підприємство орієнтується на те, щоб отримати максимум вигоди від збуту. При цьому не завжди висока ціна дозволяє отримати більше доходу.  Кінцева вартість продукції повинна бути такою, щоб вона була доступною для споживача і продавалася.

Звичайно, що ціна формується під впливом попиту на товар та пропозицій, які є на ринку. В той же час існують і такі види діяльності, в яких держава втручається у процес формування ціни. Однак в цілому ж ціни регулює ринок.

При плануванні ціни використовується декілька методів ціноутворення.

Методи ціноутворення, що використовуються у бізнес плані

 1. на основі витрат;
 2. на основі ринкових цін;
 3. на основі попиту;
 4. інші, унікальні методи.

Розглянемо кожен із даних методів більш детально.

Метод ціноутворення на основі витрат

Цей метод є найбільш простим і поширеним. Його суть в тому, що бухгалтерія вираховує сукупні витрати на виготовлення продукції і повідомляє про це управлінців. Останні ж планують відсоток, який додається до собівартості продукції, і сума націнки та собівартості формує кінцеву ціну.

В торгівлі такі операції здійснювати найбільш просто. До закупівельної вартості товарів додається плановий відсоток націнки, таким  чином ціна формується оперативно, не звертаючись за аналітичними даними до бухгалтерії. Якщо ж мова іде про виробництво продукції, то планування ціни повинно бути виваженим і обґрунтованим, оскільки будь-яка помилка у підрахунках собівартості може обернутися неефективною діяльністю.

Витратний підхід ціноутворення поділяють на різні методи.

Метод забезпечення  беззбитковості

Цей метод основується на розрахунках повної собівартості продукції, що включає не тільки вартість придбаних матеріалів чи сировини, але і інші витрати, у тому числі амортизацію на придбання обладнання.  Для того, щоб перейти поріг беззбитковості і підприємство стало прибутковим, зазначається % націнки.

Метод середніх витрат плюс прибуток

Такий метод дозволяє підприємству відразу орієнтуватися на дохід. Він не потребує точних розрахунків собівартості кожного виду продукції, оскільки орієнтується на середні витрати та бажаний прибуток, який підприємство хоче отримати. Такий розрахунок ціни практикується в умовах нерозвинутої конкуренції, коли гравців на ринку не є багато, і за споживача змагаються неціновими методами.

Конкурентний рівень встановлення ціни

Використовуючи даний метод, не кожна ціна дозволяє отримувати прибуток в кінцевому варіанті. Такі методи застосовуються для підприємств, які планують витісняти конкурентів ціновими методами.  На готову продукцію встановлюється ціна, нижча за конкурентну, навіть за умови збиткової діяльності. Втрати від діяльності, як правило, окуповуються через певний період, коли конкуренти, не витримавши цінового тиску, покидають ринок.

Орієнтування на попит

Це метод еластичного формування ціни, що основується на попиті на продукцію незалежно від стану конкуренції. Тобто, якщо продукція має хороший попит, ціна на неї може підніматися. В той час, якщо відбувається зниження попиту, стимулювання повернення клієнтів відбувається завдяки зниження ціни.

5 факторів впливу на ціну

 1. рівень попиту на продукції;
 2. наявність аналогів на ринку;
 3. еластичність попиту;
 4. державне регулювання цін;
 5. ринкова ціна.

Для того, щоб цінова політика була виваженою, не слід використовувати єдиний метод формування ціни. Ціна повинна коливатися в залежності від змін на ринку.  Стандартна політика ціноутворення веде до зниження зацікавленості до продукції, що в кінцевому варіанті приводить до спаду обсягів виробництва.

Основна стратегія ціноутворення повинна орієнтуватися на те, щоб фірма постійно була на слуху, а попит не зменшувався.

Основні правила формування ціни

Існує 3 параметри товарів, послуг або сервісів, які характеризують степінь задоволення споживачів здійсненою покупкою – це швидкість, якість та ціна.

 • Якщо якісна продукція отримується швидко - вона не може бути дешевою;
 • Якщо дешева продукція отримується швидко - вона не може бути якісною;
 • Якщо якісна продукція є за низькою ціною - вона не може надаватися швидко.

Підприємство повинно формувати ціни із врахуванням не тільки вартості виробництва, але і вартості збуту.  При цьому саме від того, яким чином покупець отримує товар, залежить можливість збільшення доходів. Орієнтуватися на ціни конкурентів важливо, однак  слід пам'ятати, що в сучасних умовах ціна не є ключовим фактором, який дозволяє виграти конкурентну боротьбу.

Формування акцій та знижок

Для того, щоб підприємство могло привернути увагу більшої кількості споживачів, необхідно вдаватися до рекламних заходів, які можуть суттєво збільшувати обсяги продажів.

Основні цінові прийому стимулювати збут є :

 • Акції;
 • Знижки;
 • Накопичування бонусів.

Усі ці методи застосовуються для різних товарів та підприємств по-різному, однак маркетингові дослідження показують, що наявність знижки (зазначення старої та нової, більш вигідної ціни) дозволяє  збільшити ймовірність реалізації товару.

Акції та знижки застосовуються до певних категорій товарів, яким слід пришвидшити оборотність.  Нерідко буває і так, що підприємство встановлює беззбиткову вартість (націнка відсутня) для того, щоб товар не залежувався на складах. Деякі підприємства готові навіть реалізовувати товар за ціною, меншою, ніж собівартість для того, щоб не втратити вартість товарів взагалі. Цей прийом слід застосовувати тоді, коли підприємство не може збути товар, кінцевий термін споживання якого вже скоро вийде. Те саме стосується товарів, які реалізуються під впливом моди (одяг, аксесуари, меблі).

cat-img

Категорії