План реалізації бізнес плану це

Реалізація бізнес плану - це виконання всіх завдань, які були поставлені в процесі розробки бізнес плану. Плани реалізації необхідні для того, щоб власники бізнесу могли скласти реальний графік організації роботи з розбивкою на завдання, що виконуватимуться протягом певного періоду. План реалізації зображується у вигляді схеми або графіку, в яких показано стадії реалізації поставлених завдань.

Усі стадії реалізації бізнес плану розробляються поетапно. Тільки незначна кількість завдань може вирішуватися паралельно із іншими. Відображення цих  моментів у документі плану реалізації дозволяє узгодити чіткий порядок дій та орієнтуватися на терміни виконання поставлених завдань. Останні є найбільш важливими для кожного інвестора, якому потрібно мати інформацію про те, коли вкладені кошти почнуть окуповуватися.

При розбивці бізнес плану на конкретні завдання, до яких буде закріплений певний часовий період, слід враховувати соціальні та економічну умови в країни, нормативну базу, що регулює створення бізнесу, умови організацію бізнесу.

Розглянемо основні стадії реалізації бізнес плану

Формування команди з реалізації бізнес проекту

Як правило, за організацію бізнес плану відповідають власники бізнесу. На початкових стадіях відкриття невеликих підприємств робота здійснюється в умовах гостро обмежених ресурсів, а тому наймати  спеціаліста, який буде слідкувати за виконанням поставлених завдань, досить складно. Однак при формуванні бізнесу, що складається із понад десяти чоловік, дуже важливо мати організатора, що слідкуватиме за ходом виконання робіт і відповідатиме за те, щоб кожна відповідальна особа розуміла наявність чітких графіків і працювала в одній команді із іншими. Досить часто таких контролерів або організаторів призначає сам інвестор для того, щоб переконатися у правильності використання коштів та у тому, що організатори бізнесу не гають часу.

Реєстрація підприємства

На реєстрацію підприємства необхідно витрачати певний час. Це необхідно для того, щоб сформувати управлінські документи, подати їх до відповідних органів, вичекати процедуру офіційної реєстрації діяльності. Важливо, щоб з перших днів вся діяльність відповідала чинному законодавству, оскільки саме відхилення від закону створює ряд ризиків, які в майбутньому можуть негативно відобразитись на діяльності.

Якщо ж бізнес-план складається у рамках інвестиційної програми для створеного підприємства, то тут на реєстраційні моменти необхідно значно менше часу, однак процедура управлінського та облікового документування повинна також бути витриманою.

Сюди також слід віднести проблеми, що пов'язані із урядовим санкціонуванням. На організацію процедури закупівлі матеріалів чи обладнання із інших країн потрібен час на отримання дозволів та формування інших документів, що потрібні для реалізації бізнес плану.

Фінансове планування

Питання фінансування підприємства здійснюється не до створення  підприємства, а після цього. Це пов'язано в першу чергу із правовими аспектами, коли угоди укладаються між зареєстрованими юридичними сторонами. Навіть банківське кредитування на покупку обладнання чи розширення оборотних активів потребує дозвільної документації на здійснення діяльності підприємства.

Основне завдання фінансового планування - це встановити чіткий графік отримання та витрачання коштів на потреби, що прописуються у бізнес-плані. Незалежно від того, хто фінансує бізнес, ця частина плану реалізації повинна чітко зазначати витрати коштів із зазначенням джерел їх походження. Фактично, ці кошти формуватимуть пасиви підприємства, тому за процес розподілу коштів відповідатиме бухгалтерія або фінансові менеджери.

Організація та управління

На початковому етапі визначається команда управлінців та встановлюються обов'язки, які вони будуть виконувати.  Для того, щоб виконувати певні завдання, кожен із управлінців, що відповідає за певну функцію, повинен сформувати штат працівників, які зможуть виконувати роботу. На цьому етапі розробляється організаційна структура та визначається можливість її оптимізації  з метою зменшення витрат. Зокрема, якщо двом відділенням потрібен працівник, що відповідає за допоміжні роботи, то, можливо, слід розглядати варіант виконання двох видів робіт одним працівником.

На цій же стадії відбувається підбір і навчання персоналу. Слід зазначати, що навчання персоналу може тривати від місяця до року. При цьому навчання може здійснюватися як на місці роботи, так і за кордоном, що унеможливлює перебування працівника на робочому місці. Всі ці нюанси слід враховувати при побудові графіку виконання робіт та формуванні витрат коштів на персонал.

Придбання та передача технологій

Обладнання або технології  закуповуються чи формуються на підприємстві тоді, коли сформована команда, що знає як працювати із технікою чи технологією.  Монтаж обладнання та формування технології виготовлення продукції чи сервісів потребує певного часу, який слід враховувати при формуванні  плану реалізації бізнес плану.

Маркетинг

Підготовка виробництва завжди відбувається після проведення певних переговорів, які стосуються збуту продукції. Підприємство не може дозволити собі виготовити бажану кількість продукції, не маючи гарантій або хоча би усних домовленостей про відповідні обсяги продажу.  Підготовка ринку до прийому нового товару завжди потребує часу і фінансових затрат.

Інжинирінг та підписання контрактів

На цьому етапі підписуються контракти з постачальниками або покупцями.  Тут також заключаються договори про обслуговування обладнання, машин, договори на виконання певних робіт.  Ця стадія є останньою організаційною частиною перед запуском діяльності.

Забезпечення сировиною й обслуговування.

В процесі реалізації бізнес плану необхідно чітко скласти графік постачання сировини та матеріалів та установити основних партнерів, з якими буде проводитися співпраця протягом певного періоду часу. Тут слід врахувати географічне розміщення постачальників та врахувати відстань перевезення при складанні графіку.

Створення пропозиції, постачання продукції

На цій стадії формується готова продукція. Організаційна структура підприємства є налагодженою, все необхідно обладнання вже змонтоване і є в наявності - це саме той час, коли потрібно представити готовий продукт та запропонувати його споживачам.

На цьому ж етапі формується ціна готової продукції. Для того, щоб встановити її правильно, необхідно попередньо оцінити ціни на аналогічні продукції та зробити опитування продавців, чи готові покупці купувати такий товар.

Окрім цього, проводиться планування не тільки обсягів виготовлення продукції або створення сервісу, але і їх доставки та інші супутні послуги, що надаються підприємством. Для цього вивчаються транспортні шляхи сполучення, готуються документи для перевезення, що відповідають митним правилам та місцевим законам.  Формування контрактів із постачальниками також потребує декількох днів на здійснення процедури. Для цього потрібно врахувати певний час на випробування продукції, це займає від кількох днів до кількох тижнів, а вже після висновків споживачів проводиться підписання контактів на постачання товарів.

До супроводжуючих послуг також включають і питання після продажного обслуговування та гарантії.

cat-img

Категорії