План непрямих витрат враховує: з/п і страхові внески адміністрації, господарські, канцелярські поштові та офісні витрати, утримання і ремонт споруд, легкового транспорту, амортизація, професійна підготовка персоналу, податки і комунальні витрати.

Маючи матеріальні витрати та витрати на оплату праці, важливо спланувати і ті затрати, які підприємство несе, незалежно від обсягу виробництва. До таких витрат відносяться адміністративні витрати та витрати на збут.

Тепер можна провести розрахунки плану витрат на управління, який являється деталізованим планом поточних витрат, які потрібні для підтримки роботи компанії в цілому.

До непрямих витрат відносять

 • заробітна плата і страхові внески управлінців;
 • господарські, канцелярські, поштові та офісні витрати;
 • утримання та ремонт будівель, споруд загальнозаводського призначення, легкових автомобілів;
 • амортизація будівель, споруд, інвентаря загальнозаводського призначення, легкових автомобілів;
 • підготовка та перепідготовка кадрів, витрати на найм персоналу;
 • податки та комунальні платежі.

Більша частина цих витрат являється постійними витратами. Тому зі збільшенням суми витрат ускладнюється їх покриття компанією, і, як результат, зменшуються прибутки від реалізації продукції.

Також необхідно провести розрахунок комерційних витрат, яким деталізується весь обсяг витрат, які пов’язані з реалізацією продукції (робіт чи послуг), залученням споживачів та замовників, які, власне, забезпечують виконання обсягів реалізації, описаних в бізнес-плані.

Підсумкові суми управлінських і комерційних витрат відображаються в прогнозному звіті відносно прибутків та збитків, та віднімаються від суми валового прибутку. Отримавши результати цих розрахунків, керівництво компанії зможе розраховувати на детальні дані щодо прибутку від реалізації. До таких витрат відноситься:

 • тара і пакування;
 • витрати на транспорт (в залежності від умов контракту);
 • комісійні та відрахування, які виплачуються компаніям-реалізаторам продукції по договорах;
 • рекламні послуги;
 • зберігання, сортування та ін.

Складаючи виробничий план, необхідно до прямих витрат додати непрямі витрати. Їх сума складатиме собівартість виробництва продукції.

cat-img

Категорії