Що таке пасивний дохід?

Ідеологом популяризації пасивних доходів можна вважати Роберта Кіосакі, який розробив систему ігор та видав декілька книжок "Багатий тато, Бідний тато", "Квадрант грошового потоку", які орієнтовані на те, щоб навчити людей заробляти пасивно.

Як ви  вже розумієте, є активний і пасивний дохід. Перший  - це щоденна праця, що приносить гроші. До активного доходу можна віднести заробітну плату за виконану роботу, доходи від організації власного бізнесу та приймання участі у ньому.

Пасивний дохід це – це дохід, що отримується протягом значного часу після одноразових інвестицій (вкладень у капітал або вкладень власної праці).

Які види пасивного доходу?

Всього існує 4 види пасивного доходу:

 1. фінансовий;
 2. інтелектуальний;
 3. маркетинговий;
 4. правовий.

Що таке фінансовий пасивний дохід (отриманий у результаті інвестиційної діяльності)?

Такі види доходів виникають тоді, коли ми інвестуємо в капітал підприємств для того, щоб у майбутньому отримати дохід у вигляді дивідендів, прибутків або відсотків від прибутку. До таких видів доходів відноситься:

 1. вкладення у нерухомість і отримання доходу від здачі її в оренду;
 2. вкладення в обладнання та отримання доходу від його здачі в оренду;
 3. банківські вклади – депозитні програми;
 4. вкладення у державні позики – гарантовані програми інвестицій в боргові зобов'язання держави;
 5. цінні папери – вкладення у цінні папери прибуткових підприємств;
 6.  власний бізнес – вкладення у створення власного бізнесу, який працюватиме і розвиватиметься без вашої участі.

Що таке інтелектуальний пасивний дохід?

Дохід, що отримується у результаті створення продукту інтелектуальної діяльності та його подальшого розповсюдження. До того відноситься інформаційний бізнес в Інтернеті, написання книжки, створення онлайн-курсів і т. д.

Джерелами інтелектуального пасивного доходу є:

 1. авторські гонорари за написання книги, складення тексту чи музики до пісні, роль в рекламі та ін.
 2. патенти на винахід чи технології, що будуть в подальшому експлуатуватися та приносити постійні доходи.

Що таке маркетинговий пасивний дохід?

Це дохід, що отримується у результаті організації бізнесу, що націлений на продажі. Для прикладу, це комерційний сайт або стаціонарний бізнес, що продають продукцію, товари або послуги під певним іменем або особистим брендом.

Особистим брендом є досягнення підприємства або людини, що створюють добру репутацію для продукції.  Джерелами пасивного доходу від маркетингової діяльності є :

 • розроблена структура мережевого маркетингу з продажу товарів;
 • комерційне використання особистого бренду, франшизи;
 • власні Інтернет-проекти, що займаються збутом сервісів та послуг;
 • бізнес, прибуток від якого формується від роботи рекламістів.

Що таке правовий пасивний дохід?

Це такий вид доходу, про який ніхто не говорить як про бізнес, однак він формується завдяки правовим нормам, що функціонують у країні. Це так звані матеріальні виплати, що пов'язані із державними виплатами. До них можна віднести:

 • отримання пенсії за віком, інвалідністю та іншими причинами;
 • субсидії та інші форми матеріальних допомог;
 • субсидії та підтримка держави на відкриття власної справи;
 • пільгове житло.

Нормативно-правове регулювання пасивних доходів

Розглянемо, що говорить пасивний дохід Податковий Кодекс України. Дані доходи описуються у четвертому розділі Закону. В цій статті дається наступне визначення пасивних доходів.

Пасивні доходи визначення:

Доходи, що отримуються фізичними чи юридичними особами без участі трудових затрат або з їх мінімальною складовою.

Відповідно до Податкового Кодексу до пасивних доходів відносяться:

 • відсотки, що надходять на банківський чи депозитний рахунок у результаті розміщення депозитів чи інших вкладів;
 • дисконтний або відсотковий дохід, отриманий за ощадним сертифікатом;
 • відсотки, що отримуються у результаті спільної участі у кредитних спілках;
 • доходи, що отримуються у результаті у результаті участі в акціонерному капіталі, або капіталі, що формується спільними внесками;
 • доходи від іпотечних цінних паперів;
 • відсотки від придбання облігацій;
 • доходи за сертифікатами фонду операцій із нерухомістю;
 • інвестиційні прибутки, у тому числі від операцій із державними цінними паперами та борговими зобов'язаннями Національного Банку України;
 • роялті;
 • дивіденди;
 • страхові виплати та відшкодування.
cat-img

Категорії