З метою дослідження організаційної структури управління та витрат на оплату праці складається організаційний план бізнес плану. Приклад бізнес-плану крафтового пивоваріння розгляне послідовність складання.

Планування організаційної структури управління та витрат на оплату праці

Приватна крафтова пивоварня "Майстерська" є одноосібним приватним підприємством, що використовує найману робочу силу. Організатор бізнесу на початкових етапах виробничого процесу виконуватиме основну роботу із організації пивоваріння. При цьому вже в перший рік роботи буде використовуватися наймана робоча сила:

Директор, що виконує обов'язки техніка пивоваріння, оклад в перший рік роботи 3 тис. грн.;

Бухгалтер, що виконує обов'язки економіста, отримує в перший рік роботи 6 тис. грн окладу;

Менеджер зі збуту, що виконує функцій маркетолога та водія, оклад 6 тис. грн окладу.

Організаційна структура

Організаційна структура такого підприємства у перший рік діяльності буде проста лінійна. Бухгалтер та менеджер підпорядковуються директорові. У подальшому організаційна структура буде функціональною.

Оклад працівників

Посада Роки, тис. грн.
2019 2020 2021 2022 2023
Директор 3 6,8 8,4 10 15
Бухгалтер 6 10 14,5 15 15
Маркетолог 6 8 12,5 13 15
Менеджер   8 9,1 12,2 12,5
Водій     8 9,8 10
Помічник технолога       6 9,1
Помічник технолога         7,4
Всього 15 32,8 52,5 66 84

Загальний фонд оплати праці складає 15 тис. грн. на місяць або 180 тис. грн. на рік. Соціальні внески складають 22% фонду заробітної плати, таким чином загальний фонд оплати праці складе у першому році 219,60 тис. грн.

Фонд оплати праці

Проведемо планування чисельності персоналу та витрат на оплату праці на наступних 5 років.

Планування чисельності персоналу крафтової пивоварні "Майстерська" та фонду оплати праці на 2019 - 2023 рр

Показник 2019 2020 2021 2022 2023
Кількість персоналу, чол. 3 4 5 6 7
Фонд заробітної плати, тис. дол. 180 393.60 630 792 1008
Соціальні внески, тис. дол. 39.60 86.59 138.60 174.24 221.76
Загальний фонд оплати праці, тис. дол. 219.60 480.19 768.60 966.24 1229.76

Планові витрати на заробітну плату крафтової пивоварні "Майстерська" в 2019 році становлять 219.60 тис. грн.  У 2020 році планується збільшення витрат на персонал на 260.59 тис. грн. В 2021 році заплановано збільшення витрат відносно 2020 року на 288.41 тис. грн. В 2022 році планується збільшення витрат відносно 2021 року на 197.64 тис. грн. В 2023 році кількість персоналу крафтової пивоварні "Майстерська" складе 7 чол., а фонд оплати праці - 1229.76 тис. грн., що більше минулорічного показника на 263.52 тис. грн.

cat-img

Категорії