Створення нового бізнесу, що орієнтується на виготовлення нових продуктів, потребує дуже уважного та детального опису продукції. Хоча, здавалося би, для інвестора в бізнес-плані саме головне  - це майбутня економічна вигода,  розділ опису продукції є в числі перших для того, щоб познайомити інвестора із тим, що саме приноситиме гроші в майбутньому.

Основна ціль, яку необхідно досягнути в процесі опису продукції - визначити її новизну та корисність.

Навіть якщо підприємство отримуватиме дохід не від виготовлення нової продукції чи надання послуг, а, скажімо, від застосування унікальних технологій збуту продукції, то акцент потрібно робити саме на тому, що вирізняє підприємство від інших.

В залежності від того, що становить основну ідею нового бізнесу, розділ описується по-різному.

Опис продукції у бізнес плані в залежності від виду діяльності

Опис товарів

При розробці нових товарів необхідно, в першу чергу, написати назву товару і пояснити його основне призначення. Представлений у бізнес-плані товар повинен містити ідеї його оформлення, тобто наявності упаковки, маркування чи етикетки, що формуватиме цілісне бачення про продукцію і даватиме можливість інвесторові зрозуміти, чи привабливою є така пропозиції зовні.

Це повинна бути фотографія або макет прототипу продукції.

Не менш важливими є характеристики продукції.  Якщо це є продукти харчування, то зазначаються інгредієнти. Якщо ж це товари для господарства чи бізнесу, то зазначається перелік функцій, що виконує даний товар.

Опис послуг

При описі послуги зазначається назва пропозиції та надається коротка характеристика виконуваних робіт. Опис послуг повинен бути простим для розуміння звичайному покупцеві. Якщо це послуги, які орієнтовані на вузькопрофільних спеціалістів, то необхідно зазначити ті параметри, які в цілому будуть зрозумілі інвесторові. Слід пам'ятати, що бізнес-план пишеться не для покупця, а для інвестора, а тому акцент потрібно робити саме на простоті подачі інформації.

Опис технології

При описі  технологій зазначається назва і призначення. Кожна технологія повинна представлятися в зрозумілому форматі для  того, щоб з нею міг ознайомитися інвестор.

Не залежно від того, яка продукція представляється у бізнес плані, слід  підкреслити наступні пункти:

1) наявність  аналогічних товарів на ринку;

2) унікальні властивості продукції;

3) як продукція зможе змінити якість життя споживачів або корисність продукції.

При описуванні продукції не слід вдаватися до технологій виготовлення та формулах розробки, оскільки така інформація повинна становити комерційну таємницю. Комерційні таємниці інвесторові розголошуються тільки за умови його постійної участі у формуванні капіталу.

Ціна

Ціна на готову продукцію повинна подаватися із врахуванням ринкових цін. В розділі бажано записати, які методи ціноутворення використовуються для формування ціни, а також скласти таблицю з ринковими цінами, цінами основних конкурентів та власними цінами на готову продукцію.

Якщо ціна на готову продукцію є нижчою, чим ринкова, слід зазначити причини та методи зменшення ціни. Якщо ж вона є вищою чим ринкова, необхідно обгрунтувати її,  зробивши порівняльний аналіз якостей та корисності із аналогічною продукцією конкурентів.

Додатковий сервіс

На розуміння корисності, потрібності  продукції та формування прихильності споживачів важливе значення має не тільки якість товару, але і додаткові послуги. Це доставка, гарантія, місце збуту, спосіб замовлення продукції, можливість випробування, наявність тестових періодів тощо. Саме такі сервіси дозволяють сформувати аудиторію із прихильниками, що в перспективі і стануть основними клієнтами, що розповсюджуватимуть репутацію про готову продукцію.

cat-img

Категорії