Матриця БКГ призначена для того, щоб визначити місце підприємства на ринку і від нього нього будувати стратегічні плани та прогнози.

В основу матриці БКГ закладається класифікація товару (або підприємства) відносно чотирьох можливих його ролей:

  • «Дикі кішки»
  • «Зірки»
  • «Дійні корови»
  • «Собаки».

Матриця бостон консалтинг груп поділена на 4 поля, назва кожного з яких залежить від темпів росту ринку (низький чи високий), а також від відносною частки ринку (маленька чи велика).

  Відносна частка ринку
Рівень конкуренції: Мала Велика
Низький Собака Дика кішка
Високий Дійна корова Зірка

Собаки

Характеризуються  поєднанням слабких конкурентних позицій товару з ринком, який знаходиться в застої. Такі підприємства, за звичай, є збитковими. Єдиний метод просування – розробка стратегії розвитку.

Дика кішка

Характеризується невеликою часткою ринку, що швидко росте. Слабка конкуренція в умовах перспективного ринку. Майбутнє неможливо визначити, але потрібна сильна інвестиційна підтримка, оскільки товар має гарні перспективи росту. Дві перспективи розвитку: ріст, або вихід з ринку. Використовують або атакуючу стратегію, або стратегію відступу.

Дійні корови

Характеризують високо конкурентний бізнес на зрілому насиченому ринку. Великі інвестиції не потрібні.         Оборонна стратегія, призначена для підтримки стабільного стану. Це зріла стадія розвитку підприємства.

Зірки

Такі підприємства характеризуються лідерством по реалізації на ринку, що  відзначається швидким ростом. Високі доходи практично повністю використовуються на видатки, які потрібні для підтримання лідерства. Напрями розвитку: ріст, або при відсутності достатніх засобів, обмежений ріст.

Як визначити частку ринку, яку охоплює підприємство

Відносну частку ринку можна розрахувати відношенням власної реалізації до реалізації, яку здійснив найсильніший конкурент, або три основні конкуренти, в залежності від насиченості ринку. Якщо після розрахунку у вас отримана одиниця, значить ваші продажі рівні продажам основних конкурентів.

Темпи росту реалізації, отриманий прибуток, а також особливості процесу продажу продукції на ринку  залежать від стадії життєвого циклу самого товару.

Життєвий цикл підприємства

Життєвим циклом називають період присутності товару на ринку. Він відображає всі стадії життя товару (впровадження, ріст попиту, зрілість, спад, вивід  з ринку). Він базується на тому, що кожному товару, незалежно від його споживчих властивостей, властиво швидке чи поступове витіснення з ринку іншим товаром, який характеризується більш високими якостями. Життєвим циклом характеризується динаміка конкурентоздатності товару на ринку

cat-img

Категорії