• MFLOW
  • Ідеї
  • Бізнес ідеї
  • Калькуляція бізнес плану. Визначення собівартості 1 літри крафтового пива

Маючи загальний обсяг витрат та планову кількість виробництва, розробляється калькуляція бізнес плану -  собівартості виготовлення 1 літри пива.

Калькуляція собівартості виготовлення 1 літри пива

Показники 2019 2020 2021 2022 2023
Матеріальні витрати 12,62 12,80 13,45 10,39 9,73
Витрати на оплату праці 5,56 9,94 13,67 12,79 13,66
Соціальні відрахування 1,22 2,19 3,01 2,81 3,00
Амортизація 18,87 15,44 12,96 6,51 4,43
Інші витрати 17,09 15,77 15,90 13,07 11,86
Всього 55,35 56,13 59,00 45,57 42,68

Калькуляція бізнес плану показала, що собівартість пива починаючи із 2022 року буде знижуватися у зв'язку із зменшенням витрат на амортизацію обладнання. Це дозволить знизити собівартість продукції та запропонувати ще більш вигідні ціни на готову продукцію для закладів збуту. Найбільша частка у витратах належить амортизації та іншим витратам. В 2023 році найбільша питома вага в собівартості буде у витрат на оплату праці. Збільшення значення витрат на оплату праці у собівартості дозволить підприємству отримати стабільний, висококваліфікований штат.

cat-img

Категорії