• MFLOW
  • Ідеї
  • 100 Q&A
  • Які показники економічної ефективності показують у бізнес плані

Основні показники економічної ефективності, на які потрібно звернути увагу при складанні фінансових планів є точка беззбитковості, показники ліквідності, оборотності та рентабельності.

Фінансова звітність підприємства дає можливість визначити ряд показників, які краще підкреслять ефективність структури активів та їх використання. Основний показник, який потрібно показати при розрахунку бізнес-плану є точка беззбитковості.

  1. Точкою незбитковості. Вона відображає об’єм випущеної продукції, при якому компанія не являється ні збитковою, ні прибутковою. Розрахувати точку незбитковості можна шляхом визначення собівартості реалізації, формула точки беззбитковості визначається сумою змінних та постійних витрат. Враховуючи складність розподілу витрат на змінні та постійні, та умовність при визначенні постійних витрат, таких розподіл при бізнес-плануванні є недоцільним, а тому точкою беззбитковості є сума усіх витрати підприємства.
  2. Запас фінансової міцності – це сума, на яку компанія може зменшити розмір виручки, залишаючись у зоні прибутковості. Якщо говорити мовою цифр, то це сума, на яку переважає виручка над повною собівартістю виробництва. Даним показником є прибуток підприємства.

Також є і інші не менш важливі для управління компанією показники, такі як коефіцієнти ліквідності К1 і К2, ділової активності К3 і К4, рентабельності К5 і К6, а також фінансової стійкості.

Основні показники ефективності діяльності майбутнього бізнесу

За допомогою коефіцієнта ліквідності К1 можна проаналізувати ліквідність оборотних коштів і достатність у компанії оборотного капіталу, який можна використати для того щоб погасити короткострокові зобов’язання. Формула коефіцієнта ліквідності:

К1 = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання

За допомогою коефіцієнта ліквідності К2 вираховується швидкість ліквідності оборотних засобів. Формула швидкої ліквідності:

К2 =(Оборотні активи - Запаси - Дебіторська заборгованість ) / Короткострокові зобов'язання

За допомогою коефіцієнта ділової активності К3 можна визначити оборотність активів. Формула коефіцієнта ділової активності:

К3 = Виручка від реалізації /  Середньорічна вартість активів

За допомогою коефіцієнта ділової активності К4 визначають оборотність запасів. Формула оборотності запасів:

К4 = Матеріальні витрати / Середньорічна вартість запасів

За допомогою коефіцієнта рентабельності К5 продажів проводять аналіз відсотка прибутку в кожній гривні виручки. Формула коефіцієнта рентабельності:

К5 = Чистий прибуток /  Виручка від реалізації

За допомогою коефіцієнту рентабельності активів К6 можна проаналізувати результативність використання майна компанії. Формула рентабельності активів:

К6 = Чистий прибуток / Середньорічна вартість активів

Базуючись на досвіді підприємницької діяльності в світі, рекомендовані такі значення коефіцієнтів:

  К1 К2 К3 К4 К5 К6
Для великих компаній 1,8 1,0 2,0 5-7 8,2% 14,7%
Для маленьких виробництв та фірм 1,8 0,9 3,2 7,0 6,7% 15%

 

Українські компанії вважають таку величину коефіцієнтів швидше бажаною, ніж доступною. Аналізуючи фінансову діяльність компанії через вищевказані коефіцієнти можна зробити ряд висновків:

  1. Якщо всі коефіцієнти підприємства перевищують значення, надані в таблиці, робота компанії вважається високоефективною.
  2. Якщо якийсь з коефіцієнтів не досягає значення, наведеного в таблиці, його потрібно постійно контролювати, поки проблема не буде вирішена.
  3. Якщо всі коефіцієнти підприємства знаходяться суттєво нижче вказаного в таблиці рівня, потрібне негайне втручання в процес всієї фінансово-господарської діяльності компанії

За допомогою коефіцієнта автономності (Ка) можна визначити величину частки власного капіталу в сумарно вкладеному капіталі компанії. Формула коефіцієнта автономності:

Ка = Власний капітал /  Активи

За допомогою коефіцієнта маневреності (Км) можна проаналізувати рівень мобільності засобів компанії. Формула коефіцієнта маневреності:

Км = ( Оборотний капітал - Короткострокові зобов'язання ) / Власний капітал

Коефіцієнт заборгованості характеризує заборгованість компанії в даний момент часу і вираховується за формулою:

Кз = Позичковий капітал /  Власний капітал

Аналізуючи економічні і фінансові показники, керівництво підприємства може прийняти вірне рішення щодо організації ефективної виробничо-господарської діяльності.

cat-img

Категорії